[Interview] Peter Stadhouders over nieuwe koers NUV

[Interview] Peter Stadhouders over nieuwe koers NUV
 • Media
 • 22 jul 2016 @ 11:11
 • 29895 x gelezen
 • Link
 • Dewi Smeenk
  Dewi Smeenk

  Freelance Redacteur
  Nederlands MediaNetwerk
 • TijdschriftuitgeversDagbladuitgeversInterview

Het Nederlands Uitgeversverbond bestaat dit jaar 20 jaar. Vorige jaar is het NUV gestart met een herpositionering. MarketingTribune spreekt met directeur Peter Stadhouders. 'De hele organisatie moet flexibel, wendbaar en snel zijn.'

Peter, licht nog even toe wat het NUV precies doet en voor wie?

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de branchevereniging voor uitgevers in Nederland. Het NUV behartigt de collectieve belangen van uitgevers van algemene literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak & wetenschap. Mediaondernemingen in de uitgeefsector zijn zowel lid van het NUV als van een of meer van de aangesloten zelfstandige brancheverenigingen als Groep Algemene Uitgevers (GAU), GEU, Magazine Media Associatie (MMA), Media voor Vak en Wetenschap (MVW) of NDP Nieuwsmedia.

De missie van het NUV is: Het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers in Nederland. Wij richtens ons daarbij op de gezamenlijke belangen van mediaondernemingen binnen de uitgeefsector. De brancheverenigingen richten zich op de branche-specifieke belangen van hun achterban.

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is in 1996 ontstaan vanuit de wens van de toenmalige drie brancheverenigingen (KNUB, NDP en NOTU) om nauwer samen te werken. Toen het NUV destijds werd opgericht was dat in Europa de eerste brancheorganisatie waarin meerdere uitgeefsectoren verenigd waren en waarin sindsdien zowel grote internationale concernuitgeverijen als kleine zelfstandige uitgevers samenwerken. Dat is ook vandaag de dag nog steeds een vrij unieke situatie waar in heel Europa met bewondering naar wordt gekeken. Met de oprichting van het NUV nam de collectieve slagkracht vad de uitgeefbranche toe. De afgelopen twintig jaar heeft het NUV zich voortdurend ingezet om die collectieve belangen van uitgeverijen – tegenwoordig veelal allround mediabedrijven − zo goed mogelijk te behartigen. Met als doel optimale randvoorwaarden te creëren voor innovatief en duurzaam ondernemerschap in mediabedrijven in de uitgeefsector.

Vorig jaar zijn jullie een herpositioneringsproces gestart? Waarom?

De leden van het NUV hebben te maken met een sterk veranderende markt, waarin digitalisering en internationale ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. De uitgeefbranche is nog steeds volop in transitie en op zoek naar andere business- en verdienmodellen. Om ervoor te zorgen dat het NUV blijft aansluiten op hetgeen zich in de uitgeefbranche aan veranderingen voltrekt, is een strategische heroriëntatie noodzakelijk. Hiertoe is vanaf het voorjaar 2015 een onderzoek gedaan naar de toekomst van het NUV. Aan de leden en andere stakeholders zijn daarbij drie belangrijke vragen voorgelegd: Welke strategische positie moet het NUV in de aankomende jaren innemen? Welke inhoudelijke koers past daarbij? Wat is een optimale en toekomstbestendige organisatievorm, mede in relatie tot de branche-/groepsverenigingen?

Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse heeft het Algemeen Bestuur eind 2015 bepaald dat het NUV zich moet doorontwikkelen tot een Media Expertisecentrum - de naam is een werktitel - dat zich richt op kleine, middelgrote en grote ondernemers in de mediabranche. Hierbij valt te denken valt aan onder meer uitgevers, nieuwsmedia, tv-zenders en radiozenders. Daarnaast richt de nieuwe organisatie een servicecentrum in voor specifieke dienstverlening aan individuele lidbedrijven.

Het NUV zal zich richten op een professionele dienstverlening en een sterke collectieve belangenbehartiging met de focus op een aantal specifieke thema’s, namelijk auteursrecht - waaronder reprorecht en IE - big data en privacy, digitalisering/innovatie en sociaal beleid/HR. De organisatie van het NUV wordt zo aangepast dat deze de flexibiliteit en benodigde slagvaardigheid heeft om snel en adequaat op actuele ontwikkelingen in de uitgeefmarkt te kunnen reageren en de leden daarbij met kennis van zaken te ondersteunen. De nieuwe organisatie blijft zich ook in de toekomst inzetten voor het delen van kennis via NUV Academy en werken vanuit de betrokkenheid bij de brancheverenigingen. Zoals samenwerkingen met externe partijen als Stichting Reprorecht, NVPI, IAB, VCO en VCR is van onverminderd belang.

Wat wordt de nieuwe focus van het Media Expertisecentrum? 

Het centrum heeft vier kerntaken: lobby, belangenbehartiging, dienstverlening en kennisdeling. Deze taken worden verricht in het kader van de vier hiervoor benoemde thema’s. Want deze thema’s worden door de lidbedrijven op dit moment als meest relevant beschouwd. Dat is dus de focus voor het NUV. We zullen in nauwe interactie met de lidbedrijven bekijken welke speerpunten binnen de thema’s opgepakt moeten worden. Daarnaast wordt regelmatig herijkt of de focus op zowel thema’s als speerpunten nog aansluit bij de werkelijkheid van alle dag. De hele organisatie moet flexibel, wendbaar en snel zijn en goed kunnen inspelen op wat van belang is voor de sector. 

Jij gaat de nieuwe organisatie inrichten en daar leiding aan geven. Wat zijn de grootste obstakels en uitdagingen?  

De plannen voor de nieuwe inrichting van het NUV zijn gemaakt in nauwe samenwerking met de secretarissen en de directeuren van de vijf brancheverenigingen. De plannen hebben een positief advies gekregen van de Ondernemingsraad en vanaf 1 juli zijn wij de nieuwe organisatie aan het inrichten en is een start gemaakt met de transitie. Ik denk niet in obstakels, maar vooral in kansen. In de nieuwe situatie is er een nauwe samenwerking tussen het NUV en de brancheverenigingen. Bij de thema’s en de speerpunten bekijken we wie wat oppakt, waarbij het doel is om complementair aan elkaar te werken en zo min mogelijk te dubbelen in activiteiten. Steeds wordt bekeken hoe de belangen van de lidbedrijven het beste gediend kunnen worden en of dan het NUV de kar moet trekken of één van de brancheverenigingen. Het succesvol dienen van de belangen van mediaondernemingen binnen de uitgeefsector is het uiteindelijk doel en daar gaat de nieuwe organisatie zeker aan bijdragen.

Met welke ontwikkelingen moet de media- en uitgeefbranche rekening houden volgens jou? 

De bedrijven hebben te maken met een sterk veranderende markt, waarin digitalisering, innovatie en big data een belangrijke rol spelen. De uitgeefbranche is volop in transitie en op zoek naar andere business- en verdienmodellen. 

Dewi Smeenk

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Laatste reacties

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 20 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

MarketingTribune Events


 • MarketingTribune.nl/media houdt je dagelijks op de hoogte van het laatste medianieuws, met actualiteiten, trends, achtergronden en opinies over zowel de mediakanalen zelf als de strategieën om als marketeer meer bereik te genereren.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken