[Bright Brands Future Meetup] (5) MyWheels en Fastned pakken kansen in mobiliteit

[Bright Brands Future Meetup] (5) MyWheels en Fastned pakken kansen in mobiliteit
 • Food-en-retail
 • 29 nov 2022 @ 08:57
 • Link
 • Peter van Woensel Kooy
  Peter van Woensel Kooy

  senior redacteur, merk-expert
  MarketingTribune
 • StrategieMarketing

In deel vijf van de serie Bright Brands Future Meetup ontbijtgesprekken met Blue Ocean bedrijven vertellen topvrouwen Karina Tiekstra (ceo van MyWheels) en Lieke Duijmelings (CCO Fastned) over hun uitdagingen en kansen. Experts Rob Klomps (Salesforce), Rogier van Est (Sandenburg-DST) schuiven aan bij het gesprek dat Rupert Parker Brady (Sandenburg-DST) leidt.

Fastned en MyWheels zijn twee opvallende Nederlandse scale-ups in de automotive wereld. De eerste is beursgenoteerde is een bouwer en exploitant van laadstations voor elektrische autos. Fastned koopt de laadpalen bij verschillende producenten. De tweede heeft met meer dan 50% van het wagenpark het grootste aanbod van elektrische deelauto’s in Nederland. ‘Zowel Fastned als MyWheels zijn aansprekende voorbeelden van innovatieve bedrijven met digitale transformatie in hun DNA die compleet nieuwe vormen van waardecreatie en een organisatiebrede beweging in de automotive markt hebben weten te creëren. Dit wordt bevestigd door de “Nederlandse Innovatie Monitor” van Amsterdam Centre for Business Innovation die de mate meet waarin Nederlandse bedrijven actief zijn met radicale product- en dienstinnovatie gericht op nieuwe klanten en markten’, trapt Parker Brady af. ‘Ik verzamel graag Blue Ocean bedrijven’, knipoogt hij gezien de deelnemers aan de serie Bright Brands Future Meetup. Hij legt de bal neer bij Lieke Duijmelings.

Snelladen van e-cars
Zij heeft op internationale marketingfuncties gewerkt bij Unilever, Mars, Bavaria en SOS Kinderdorpen. Nu draagt ze als CCO bij aan de groei van Fastned. ‘Fastned wil in 2030 1000 stations hebben in Europa. We hebben niet uitgesproken welke positie we per land willen innemen. We willen wel qua aanwezigheid tot de grotere netwerken behoren in elk land, een significante speler zijn.’
Fastned werd in 2012 te Amsterdam opgericht door Bart Lubbers en Michiel Langezaal. In dat jaar kreeg het merk een concessie voor de exploitatie van 201 laadstations langs Nederlandse rijkswegen. In 2013 werden de eerste vier stations geopend. Het Nederlandse snellaadbedrijf kreeg in oktober 2022 nog een kapitaalinjectie van 75 miljoen euro van de Britse investeringsmaatschappij Schroders Capital, die daarmee een aandeel van 10,6 procent verwierf. Fastned belooft snelladen van je elektrische auto in 20 minuten - in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Frankrijk, met 100% groene stroom’, vertelt Duijmelings ter introductie. Ze vertelt dat ze met haar bedrijf wil bijdragen aan een eerlijker, schone wereld en dat de oprichters van Fastned dat goed hebben voorzien, zeker omdat e-cars tien jaar terug nog schaars waren. ‘En dan geldt vervolgens het kip/ei-verhaal: voor e-cars heb je laadpalen nodig.’

MyWheels belooft ‘Altijd een deelauto op loopafstand’, haakt Tiekstra in. Hiervoor werkte zij bij ABN Amro Bank als Hoofd Business Development & Marketing, als Commercieel Directeur bij de Beekman Group, als ad interimmer in marketing & communicatie en als algemeen directeur van Spreekkamer Online. ‘MyWheels begon in 1993 als één van de pioniers op het gebied van autodelen met één enkele deelauto. Vanaf 2023 wordt de bestaande vloot uitgebreid met onder andere 5.000 elektrische zonneauto’s van Lightyear. Met de overname van Connectcar namen we onlangs het marktleiderschap van Greenwheels van PON  over in Nederland.’
MyWheels heeft nu zo’n 300 duizend klanten in hun systeem en hoopt er op korte termijn nog zo’n 100.000 bij te krijgen. Haar bedrijf biedt op dit moment 2500 deelauto's, waarvan 1327 elektrisch. ‘Onze klanten zitten vooral in de grootstedelijke gebieden in de Randstad. Het merendeel van hen is jong, tussen de 25 en 40 jaar waarbij het deelautogebruik vooral ’s avonds en in het weekend piekt. Voor die groep is mobiliteit in de stad echt een issue.’
Elke deelauto bespaart elf auto’s in privébezit, legt Tiekstra uit. Zo creëert de aanbieder meer ruimte op straat, meer ruimte voor groen en levert het een belangrijke bijdrage aan CO2-besparing. ‘De sterke groei van MyWheels heeft alleen al in 2021 geleid tot 22.500 auto’s minder op de weg.’

Transparant over innovatie
Parker Brady verwijst naar het Forrester onderzoek over de ‘Green Consumer’, waaruit blijkt dat 70% van de klanten vindt dat bedrijven meer commited moeten zijn aan milieudoelen en duurzaamheid. Hoe neem je de consument precies mee in dit proces? En hoe overtuig je de consument van het meedoen aan die duurzame transitie? Rogier van Est, creatief directeur van Sandenburg-DST stelt dat dat begint met transparantie. ‘Wat is waar en wat is niet waar? We leven in een tijd met veel wantrouwen. Merken moeten daarom niet aarzelen, maar doen. Bij sommige bedrijven zit dit al in het DNA ingebakken. Soms is vergroening, duurzamer handelen ook een kwestie van proberen. Zo help je wel de transitie wel aan te jagen.’
‘Of het direct goed gaat of niet, soms moet je gewoon wat proberen’, bevestigt Rob Klomps, VP Digital Transformation Financial Services Salesforce, ‘en wees inderdaad transparant over je innovaties en experimenten. Onder druk wordt alles vloeibaar. Leer er van.’

Klomps signaleert met gastheer Parker Brady dat het in het bedrijfsleven niet langer louter om shareholders value of winst in geld draait. ‘Nu wordt de wereld ook gezien als aandeelhouder. Maar verdienvermogen blijft wel belangrijk. Positieve resultaten zijn schaalbaar, dus is het niet kiezen tussen of duurzaam- of winstgevend zijn. Goed doen en verdienvermogen is een geweldige combinatie. De vraag is hoe je je in beide richtingen kunt blijven ontwikkelen.’

Rob Klomps (Salesforce): 'Goed doen en verdienvermogen is een geweldige combinatie’

Samen optrekken
Zo’n groeikans biedt bijvoorbeeld de wens van Nederlandse gemeenten, die meer groen en minder auto’s in hun dorp of stad willen. Ergo: meer deelauto’s, oppert Parker Brady. ‘Dit is nog een kleine markt’, antwoordt Tiekstra. Zij geeft aan dat ze om dergelijke kansen te onderzoeken en te benutten samen kan optrekken met Fastned. ‘Wij willen als MyWheels de eigen auto feitelijk overbodig helpen maken. Dan heb je een laadstructuur nodig, om de beweging van e-cars in stand te houden. Greenwheels, de andere aanbieder van deelauto’s, leunt voornamelijk op Volkswagen en bood lang geen elektronisch alternatief. (lachend) Vanwege hun huisstijlkleur zou je kunnen spreken van een red ocean, waar wij dan de blue ocean zijn…’
We komen op de aantrekkelijkheid van car fleets te spreken. Daarbij is de komst van de sexy Lightyear auto’s op zonne-energie (zie ook interview ‘CMO in het Diepe’, MarketingTribune 17, 2021) een wenkend perspectief voor consumenten. ‘Rob, laat je Tesla maar staan’, grapt Parker Brady, waarop Klomps vraagt hoe MyWheels haar ambities denkt in te vullen. Tiekstra: ‘Door als merk te blijven hameren op het alternatief voor eigen autobezit. “Denk aan een deelauto.” De jongere generatie is al veel meer bezig met delen. Onze propositie is daarom: kies bewust voor je reis. Dat gaat verder dan van A naar B gaan. Familie, vrienden, sport en uitjes zijn voorname redenen voor transport onder consumenten. Dan willen wij top of mind zijn. 800 superfans, een soort ambassadeurs van MyWheels, wij noemen ze “sleutelfiguren” die gekoppeld zijn aan een bepaalde auto, helpen ons bij het uitbouwen van het merk en onze missie.’

Ook Lieke Duijmelings legt uit hoe belangrijk merkdenken voor Fastned is. ‘Mensen kennen ons van de snelweg, maar wij willen meer: ook in navigatiesystemen opduiken bijvoorbeeld, waarin je bewust voor ons kan kiezen. We willen nog veel communiceren over elektrisch rijden. Het is nu nog een beetje spannend om met je e-car naar Frankrijk te rijden: haal ik het? Daarom willen we extra vertrouwen winnen. Bijvoorbeeld door eigen monteurs op de weg te hebben, door te anticiperen op onderhoud van de laadpalen. En eventuele frictie voor te blijven: je hele reis moet ontspannen zijn, als klant van Fastned. Gemiddeld heeft elk Fastned laadstation zes laadpunten. Op de snelweg naar Parijs openen we in 2023 aan beide kanten van de weg laadstations met in totaal 32 laadpunten. Er staat nu een mooi netwerk in zes landen, wij willen als betrouwbaar merk te boek staan. Niet alleen richting consument, maar ook richting andere stakeholders waarmee we zakendoen: de overheid, andere laadpartijen en aanbieders van auto’s. Samenwerking is key voor Fastned. Denk ook aan partnerships met bijvoorbeeld horeca bij laadstations. In Duitsland hebben we pas een station mooi geïntegreerd met een duurzaam, vegan wegrestaurant.’

Lieke Duijmelings (Fastned): ‘Over zeven jaar willen we 1000 laadstations hebben in Europa’

Mooie stap
De dames beamen desgevraagd dat ze ook van elkaar leren. Ze zitten zelfs in hetzelfde kantoorverzamelgebouw in Amsterdam. Tiekstra: ‘We komen geregeld bij elkaar over de vloer.’ Duijmelings zegt vandaag geïnspireerd te zijn door het verhaal over de ‘ambassadeurs’ van MyWheels. ‘Dat zijn degenen die je op weg helpen. Hoe kan je die verder inzetten? Fastned heeft ook veel positieve klanten op bijvoorbeeld fora. Die willen we nog meer betrekken bij het merk.’
Tiekstra’s learning is dat de samenwerking versterkt kan worden door bijvoorbeeld op te duiken in elkaars apps. Ook haar e-community is groot en leent zich voor samenwerking.
‘Laten we het doen’, reageert Duijmelings, ‘We zijn toch al buren. En CO2 reductie en meer e-rijden is toch een mooie stap voor iedereen.’

Dat voornemen vormt een mooie afsluiting van deze serie voor 2022, besluit het gezelschap.
(PvWK, beeld: Zuiver Beeld)

Bekijk de live video terug in het venster hieronder

Karina Tiekstra (MyWheels): ‘Vanaf 2023 gaat onze vloot uitbreiden met 5.000 elektrische zonneauto’s van Lightyear’

Lees ook: Fastned en Mywheels vernieuwen de markt radicaal (voorbeschouwing Rupert Parker Brady)

Over Bright Brands Future Meetup
In de vijfdelige serie Bright Brands Future Meetup voeren we vanuit klantbeleving live gesprekken met innovatieve bedrijven. Slimme merken die vanuit een blue ocean strategie succesvol ondernemen, digitale transformatie omarmen en nieuwe vormen van waardecreatie mogelijk maken. In de eerste vier afleveringen vertelden de directieleden achter de sterke merken Miele, Adyen, Lely, Menzis, SNS Bank, VGZ, Productpine en ANWB Verzekeren over hun onderscheidende proposities, vaak in een overvolle markt. Gastheer Rupert Parker Brady ontving op dinsdag 22 november 2022 twee hoofdgasten aan de ontbijttafel op kantoor van Sandenburg-DST: Karina Tiekstra, ceo van MyWheels en Lieke Duijmelings, CCO Fastned. Experts aan tafel waren Rogier van Est, creatief directeur bij Sandenburg-DST en Rob Klomps, VP Digital Transformation Financial Services Salesforce. MarketingTribune is mediapartner. Klik hier voor de voorafgaande delen 1, 2, 3 en 4.

GROEIMARKT E-CARS EN LAADPALEN
'
Er wordt door autofabrikanten geschat dat we in Europa over twee jaar 1 miljoen laadpunten nodig heeft. Er zijn rond 2030 zo'n 6,8 miljoen openbare laadpunten nodig om de in Brussel voorgestelde 55 procent vermindering in CO2-uitstoot te halen. Dat betekent dat er nog 22 keer zoveel laadpunten bij moeten komen in acht jaar tijd. De Europese Commissie wil daarnaast dat in 2050 de uitstoot van fijnstof en CO2 met 90% is afgenomen. Om dit doel te bereiken zijn in 2050 ongeveer 1 miljoen laadstations nodig in heel Europa. Het doel van de Europese Commissie is Europa klimaatneutraal hebben in 2050. Dit staat beschreven in de mededeling over de Europese Green Deal uit 2020. De Commissie heeft het beleidsvoornemen om in 2050 klimaatneutraal te zijn wettelijk verankerd met de Europese klimaatwet. Deze is aangenomen in 2021 en stelt, naast het doel voor 2050, een tussentijdse doelstelling van 55% emissiereductie voor 2030 vast en biedt ruimte om een doelstelling voor 2040 nader te bepalen.
Nederland is de absolute koploper in de Europese Unie wat betreft laadpalen voor elektrische auto's. Volgens de autobrancheorganisatie ACEA telt Nederland ruim 90.000 laadpalen. Volgens de ACEA zijn ongeveer de helft van alle 307.000 laadpalen voor elektrische auto's in de EU in Nederland en Duitsland geconcentreerd. Duitsland telt bijna 60.000 laadpalen. Frankrijk heeft ruim 37.000 laadpalen, gevolgd door Zweden (ruim 25.000) en Italië (23.500). Het minste aantal laadpunten is te vinden in Cyprus (57) en Malta (98).'

(bron: Sandenburg-DST)Peter van Woensel Kooy

Laatste reacties

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 20 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

MarketingTribune Events

Partners:

Brand Builders
ChannelUp
Young Perfect

 • MarketingTribune.nl/food-en-retail is het toonaangevende informatieplatform voor en over retail in Nederland. Nieuws, meningen, achtergronden, trends op het gebied van detailhandel en e-commerce? Geen professional in retail kan zonder.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken