[column] Businessplan op één A4 geeft focus

[column] Businessplan op één A4 geeft focus
 • B2b
 • 20 jan 2023 @ 11:44
 • Link
 • Patrick Kooij
  Patrick Kooij

  Eigenaar, trainer/coach
  Kooij Marketing & Innovatie
 • Geen tag

Zelf ben ik veel bezig met strategie en strategische planning. En ja, hiervoor kun je vele verschillende methodieken gebruiken. Eén van die methodieken is de OGSM methodiek.

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. De OGSM methodiek is een volledig en gestructureerd businessplan op één A4 en geeft de samenhang aan tussen de doelstelling en de manieren waarop een organisatie die kan realiseren. Daarnaast kan het ook worden gebruikt voor andere plannen zoals afdelingsplannen, jaarplannen, projectplannen et cetera. Het OGSM-model dwingt je om echte keuzes te maken en daardoor meer kans op succes te genereren. Dit maakt het tot een krachtig middel om voortgang te boeken en succes te bewaken, zo staat ook in mijn Handboek Managementmodellen.

Achtergrond OGSM model

Het OGSM model werd eind jaren vijftig in Japan ontwikkeld.

OGSM is een raamwerk voor businessplanning dat organisaties in staat stelt om hun langetermijnvisie en strategie te vertalen in doelstellingen, activiteiten en meetpunten op de korte en middellange termijn.

De OGSM methodiek helpt organisaties bij het monitoren van de voortgang richting doelstellingen en bij het behouden van de focus gedurende de tijd. Collega auteurs Marc van Eck en Ellen van Zanten beschreven de OGSM-methodiek duidelijk in het boek Businessplan op 1 A4.

Uitleg van de methodiek

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. De Objective en Goals gaan over wat je wilt bereiken. De Strategies en Measures geven aan hoe je daar gaat komen. Op deze manier verbind je doelstellingen op de lange termijn aan wat je vandaag en morgen gaat doen.

Objective

OGSM begint met een krachtige formulering van het kwalitatieve doel of de ambitie van een organisatie. De Objective geeft aan waar je aan het einde van een bepaalde periode (bijvoorbeeld één of drie jaar) wilt staan. De keuze voor de Objective geeft richting aan het gehele plan. Het is belangrijk dat hier keuzes worden gemaakt. Omdat de doelstelling kwalitatief is, bevat die geen getallen. Een goede Objective moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Hij moet ambitieus zijn, maar wel haalbaar.
 • Hij moet intellectueel kloppen en het hart raken.
 • Hij moet intuïtief zijn en na te vertellen zijn in eigen woorden.
 • Het behalen van de Objective moet leiden tot volledige tevredenheid.
 • Alle belangrijke elementen moeten aanwezig zijn.
 • Er mogen geen elementen in staan zonder welke ook tevredenheid ontstaat.
 • Hij moet richtinggevend zijn.

Goals

De Objective wordt vertaald naar kwantitatieve doelen: de Goals. Op basis hiervan weet je aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode of de vooraf opgestelde Objective daadwerkelijk is behaald. Hiernaast wil je dat alle betrokkenen dezelfde interpretatie hebben van de Objective. Goals zijn de kwantitatieve vertaling van alle belangrijke elementen van de Objective.

Als de Objective het punt op de horizon is, zijn de Goals de coördinaten van het punt. Daarbij formuleer je Goals voor zowel het ‘Doel-gedeelte’ als het ‘Doen-gedeelte’ van de Objective. In essentie meet je alle elementen uit de Objective in een Goal, en meet je in de Goals niets dat niet in de Objective staat. Ten slotte moeten de Goals SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdsgebonden.

Strategies

De Strategies beschrijven de concrete wegen die je kiest om de Objective te gaan behalen. Deze strategieën moeten niet verward worden met de generieke strategie die de ontwikkeling van een organisatie beschrijft. Het gaat hier over de inzet en verdeling van medewerkers, tijd en geld, die moeten leiden tot het behalen van de Objective (en Goals). Ook bij Strategies geldt dat scherp kiezen zinvol is. Hoe minder Strategies, hoe beter (het advies is maximaal vijf). Om de gekozen Strategies te toetsen, worden ze langs de vijf S’en gelegd: Specific, Selective, Sustainable, Synchronized en Sufficient.

Measures

De Measures bestaan uit een dashboard en acties. In het dashboard meet je of alle Strategies op koers liggen en dus bijdragen aan het behalen van de Objective. In de acties vertaal je de aanpak naar concrete stappen, inclusief wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de stappen en wanneer deze gereed zijn.

Conclusie

Zoals al eerder gerefereerd is de OGSM methodiek één van de methoden die als framework kan dienen voor strategische planning. Daarbij wordt de OGSM methode veelvuldig in het bedrijfsleven toegepast. Niet zonder reden.

Je kan met de OGSM methodiek snel en effectief een goed uitvoerbaar businessplan maken.

En het is ook een ideaal middel om organisatiedoelen en ondernemingsstrategieën te delen met medewerkers binnen een organisatie. Plannen en doelstellingen worden met behulp van de OGSM methodiek concreet gemaakt, zodat ze ook reëel haalbaar worden. Tenslotte kun je met de OGSM methodiek de voortgang meten en nog belangrijker, zoals de titel van deze column aangeeft, geeft een businessplan op 1A focus.

 

 

 

 

 

Patrick Kooij

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Laatste reacties

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 20 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

MarketingTribune Events


 • MarketingTribune.nl/b2b is een toonaangevend kennisplatform voor marketeers die op de hoogte willen blijven van de nieuwste trends, inzichten en nieuwsberichten binnen de marketing tussen bedrijven.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken