Grassrootscampagne over levenseinde: 'Zullen we over de dood praten?'

Grassrootscampagne over levenseinde: 'Zullen we over de dood praten?'
 • Online
 • 23 feb 2016 @ 11:02
 • 11482 x gelezen
 • Link
 • Redactie Online
  Redactie Online

  Redactie
  MarketingTribune
 • Interactie

Vele organisaties in de gezondheidszorg willen het gesprek over het levenseinde stimuleren. Meer openheid over de dood bevordert gesprekken tussen artsen en patiënten over de gewenste behandeling, kan helpen crisissen in de laatste levensfase te voorkomen en zorgt voor rust omdat partners van elkaar weten wat ze rondom donatie, reanimatie of de uitvaart willen. Daarom start op 7 maart de grassroots-campagne ‘Zullen we over de dood praten?’ Het is een initiatief van Bureau MORBidee (een reclamebureau voor de dood), waaraan meer dan honderd mensen deelnemen.

Tussen 7 maart en 1 april (geen grap) posten zij via Linked In, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter en/of WhatsApp uitingen van de campagne. Op deze manieren kunnen in korte tijd tien- tot honderdduizenden Nederlanders bereikt worden.

De uitingen van de campagne zijn eenvoudig en relatief  luchtig: een foto van een situatie waarin een gesprek kan plaatsvinden met het uitnodigende tekstje ‘Zullen we over de dood praten?’ Met daaronder de pay off: ‘Ieder moment is een goed moment’. Hieronder enkele (miniatuur)voorbeelden.

Bureau MORBidee kiest bewust voor twee soorten advertenties: advertenties waarin een reële, alledaagse situatie wordt gepresenteerd, en advertenties die enigszins ‘over the top’ zijn, met situaties waarin het praten over de dood helemaal niet zo handig of vanzelfsprekend is. Ten eerste maakt het dit mogelijk diverse doelgroepen te bereiken (een deel van de jongeren zal meer vatbaar zijn voor de advertenties die ‘over the top’ zijn) en ten tweede maakt het duidelijk dat praten over de dood altijd iets ongemakkelijks, gekunstelds of surrealistisch kan hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de pay off ‘Ieder moment is een goed moment’ (om over de dood te praten): net zoals bijna alle reclame is dat natuurlijk niet helemaal waar….. Feitelijk leent de ene situatie zich er beter voor dan de andere, en soms leent de situatie zich er helemaal niet voor. Dat weten we. Maar voor een bewustwordingscampagne is dat geen probleem. Juist omdat het nu vaak helemaal geen onderwerp van gesprek is, geeft de veelheid aan situaties in de campagne juist aan dat er zoveel momenten zijn  waarop het ‘gewoon’ wel kan, als je maar wilt of durft. Het moet bijna de gedachte oproepen: ‘Tjonge, ik kan/mag het er dus zomaar over hebben?’

 

In een volgende campagne willen we de mensen die een advertentie zien een mogelijkheid bieden voor een vervolgstap: het bezoeken van een website bij voorbeeld, of het bestellen van een folder. Zodat ze concrete hulp en/of ondersteuning aangeboden krijgen om over de dood te praten. Ook dit gaat Bureau MORBidee als grassroots-campagne oppakken.

 

Tot slot: ‘over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. De overtuiging van Bureau MORBidee is dat het niet uitmaakt wát er precies gezegd wordt, áls er maar over íets rondom de dood besproken wordt. Ieder fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een beetje makkelijker om een volgend gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede thema ‘dood’.

 

 

N.B.

Voor meer informatie: bureaumorbidee@gmail.com

 

 

(*)

Zoals de artsenfederatie KNMG, de ouderenbonden PCOB en Unie KBO, beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN, Humanistisch Verbond, patiëntenorganisaties NPCF, NPV en Levenmetkankerbeweging. Voor een volledige lijst, zie de volgende pagina van dit persbericht.

 

 

 

 

 

 

Tientallen organisaties in de gezondheidszorg scharen zich achter de wens de dood bespreekbaar(der) te maken.
 

Zoals de leden van de Stuurgroep Passende Zorg in de laatste levensfase:
-V&VN
-Federatie Medisch Specialisten
-Artsenfederatie KNMG
-Levenmetkanker
-Landelijke Huisartsen Vereniging
-Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
-Unie KBO
-Nederlands Huisartsen Genootschap
-Verenso (vereniging specialisten ouderengeneeskunde)

 

De coalitiepartners van Van Betekenis tot het Einde:
-Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg Agora
-PCOB
-Humanistisch Verbond
-Nederlandse Patiënten Vereniging
-Zorg voor het leven
-Christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf
-Kenniscentrum voor langdurende zorg Vilans
-Landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

 

En nog wat andere organisaties als:
Hospice Bardo (Hoofddorp), Hospice Marianahof (Etten-Leur), Integraal Kankercentrum Nederland, Stichting Fibula, Regionale netwerken palliatieve zorg, Stichting Sterven op een Eigen Manier (STEM), Cafés Doodgewoon, Death Cafés,  Rouwclown Colle van ’t Pölleke, Landelijk Expertisecentrum Sterven en Stichting Pallialiefje.

 

N.B.
De wens ‘de dood bespreekbaar(der) te maken’ wordt door enkele organisaties gecombineerd met het doel meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg of aan het markeringsmoment voor palliatieve zorg. Ook buiten de gezondheidszorg zijn er organisaties die de dood bespreekbaar maken. Denk aan Yarden, DELA en Afscheidswijzer.

Daarnaast zijn er organisaties die zich met name op (het praten over) deelaspecten van de dood richten, zoals euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daarbij valt te denken aan organisaties als de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), Stichting De Einder, Coöperatie Laatste Wil en Stichting Levenseinde Counseling. Of bij het deelonderwerp ‘Rouw’ aan het Landelijk Steunpunt Rouw.

 

 

Redactie Online

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Laatste reacties

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 20 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

 • MarketingTribune.nl/online bericht over de actuele stand van zaken over het online in contact komen met en verleiden van de klant, met specifieke aandacht voor onder meer e-commerce, online advertising en social media.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken