[Forum] Hoe zal de advertentiemarkt zich in 2014 ontwikkelen?

[Forum] Hoe zal de advertentiemarkt zich in 2014 ontwikkelen?

2014 dient zich onvermijdelijk en in economisch opzicht iets vrolijker aan dan afgelopen jaren. Wij vragen een aantal sleutelspelers in media en marketingcommunicatie naar hun verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de advertentiemarkt.

Philip Kok - the valley: 'Aangezien de budgetten in veel gevallen gebaseerd worden op de resultaten van het voorgaande boekjaar, verwacht ik geen of een geringe stijging. Gezien de voorzichtige voorspellingen over de groei van ons BNP en een voorzichtige uplift in economisch perspectief zit er wellicht nog een lichte groei in als er her en der wat budgetten op basis van betere tussentijdse resultaten worden vrijgemaakt. 

Los van de verschuiving in budgetten van traditioneel naar online en binnen online een groter deel naar mobiel - alhoewel je in mijn beleving het device-denken volledig los zou moeten laten, wordt het een schizofreen jaar: Enerzijds heeft iedereen zijn mond vol over Big Data met de achterliggende gedachte van meer persoonlijke relevantie in communicatie... lees verder 

Jan Driessen - Q&A | Communicatie: "Is het einde van reclame oude stijl dan echt nabij? Heeft adverteren nog wel zin? We voorspellen het al jaren maar komt het einde daarvan in 2014 echt in zicht? Feit is dat internet en de sociale media de afgelopen jaren een consumentenrevolutie teweeg hebben gebracht met ongekende gevolgen voor onze reclamebranche.

Met een impact die we nog niet echt goed kunnen overzien maar ook met oneindig veel nieuwe mogelijkheden waarvan we als adverteerders nog onvoldoende gebruik maken. Zie bijvoorbeeld de nog steeds extreme onderbesteding op mobiel in Nederland. Het publiek heeft mobiel breed ontdek, de adverteerder nog nauwelijks... lees verder

Michiel Rotteveel - MediaTest: 'Het is verleidelijk om bij economisch herstel ook een betere advertentiemarkt te verwachten maar ik zie dit somber in. Er is immers geen tijdelijke dip maar veel meer een reset aan de gang. Adverteerders zijn geen pure adverteerders meer. Niet alleen het aantal kanalen neemt exponentieel toe maar ook het aantal mogelijkheden om marketingbudget in te zetten.

Voor een zuiver beeld, is het dan ook belangrijk een onderscheid te maken tussen advertentiebudgetten en marketingbudgetten. Ik zie het komend jaar de marketing budgetten stijgen en de advertentiemarkt daken... lees verder 

Marc Stubbé - Sanoma: "Er zijn wat hoopvolle berichten voor de economie. We zijn als Nederlandse economie heel erg afhankelijk van het buitenland en dan zouden positievere leidende indicatoren in de Verenigde Staten en Duitsland ook voor ons gunstig moeten zijn. Een betere economie helpt altijd in de zeer cyclische advertentiemarkt. Aan de andere kant geloof ik niet dat een aantal zeer structurele problemen in de Europese economie, zoals de hoge schuldenlast, nu zijn opgelost. Ik vind dit wel een mooi artikel over de niet opgeloste problemen in de Eurozone.

Echter, sommige zaken zijn ook bij een betere economie definitief veranderd. Die goede oude tijden - afhankelijk van je perspectief - komen niet meer terug. In cijfermatige zin, hoop ik overigens op een klein plusje voor de totale advertentiemarkt, er zijn wat signalen die... lees verder

Ralph Sluis - ZenithOptimedia: "Niet eerder ging een zware recessie gepaard met zo’n sterk veranderend medialandschap. Dit zorgt ervoor dat na deze vijf zware jaren het speelveld er heel anders uitziet. Uitdagingen te over wat ons betreft. Voor de media zijn er echter ook serieuze bedreigingen.      

De afgelopen vijf jaar is er vooral door media-exploitanten gesneden in budgetten. Terwijl de, digitale, concurrentie almaar toenam. Investeringen van traditionele partijen in digital waren (en zijn) noodzakelijk. Dit zorgt voor een spanningsveld. Degene die heeft gedurfd om echt digital at the heart te handelen, zal met een voorsprong de recessie uitkomen... lees verder

Guy Grimmelt - CBS Outdoor: 'Geen reden tot pessimisme in het begin van het jaar, zeker niet omdat de tweede helft van 2013 al beter ging. Ik denk met name dat iedere exploitant, mediabureau en reclamebureau nog beter aan de adverteerder moet uitleggen waarom. Daarnaast geloof ik dat de adverteerder beter zijn best moet doen om de inzet en creatie van verschillende media beter op elkaar te laten aansluiten. De betere exploitanten en reclamebureaus begrijpen dat al lang maar hebben nog meer de wil, tijd en visie van de adverteerder nodig om het ook sterk uit te voeren.

Leuk hoor om een social media campagne te doen maar als die niet sterk wordt doorvertaald naar TV, outdoor of andere media dan is het resultaat gewoonweg minder en vice versa overigens ook! Voor mobile geldt hetzelfde, een enorm sterk platform maar zonder sterke creatie, goede doorvertaling naar andere media en gebruik te maken van de mogelijkheden laat je toch teveel liggen. 2014 wordt een leuk en spannend jaar waar nog meer dan in 2013 het verschil wordt aangetoond tussen alle partijen die met elkaar de advertentiemarkt bepalen.'

Harriët Koetsier - Retriever Media Informatie: "Net zoals vroeger zijn de basisregels van marketing ook in 2014: maakt een goed product en vertel het op een aantrekkelijke manier aan je klant.  Twee dingen zijn echter veranderd. De consument gelooft de mooie praatjes niet meer en techniek en design is voor elk merk binnen handbereik.

Het goede nieuws is dat juist nu techniek en design voor iedereen binnen handbereik is, er een wereld aan nieuwe mogelijkheden open ligt... lees verder

Aadjan de Groot - MassMovement: 'Met 2014 in het vooruitzicht verwacht ik dat we als branche meer innovatie laten zien dan in het afgelopen jaar. Afgelopen jaar werd wederom duidelijk dat de advertentiemarkt de veranderingen in technologie en consumentengedrag niet bij kan benen. De consument heeft de afgelopen jaren mobiel omarmd en in het eerste kwartaal van 2013 waren er volgens MobileMarketing.nl al meer dan 10 miljoen mobiele internetgebruikers in Nederland... lees verder

Quintin Schevernels - Layar: 'Print - kranten en consumenten bladen - zien verdere, forse, daling; radio gaat ook erg lastig jaar krijgen; verdere verschuiving van budgetten naar content marketing - cross mediaal!; versnelling van groei mobiele budgetten, evenals online steeds persoonlijker en bij mobiel ook lokaler; televisie zal vanwege WK en OS groei laten zien.

In algemene zin zet de trend door dat klanten steeds meer kanalen zullen inzetten op basis van de ROI. Daar waar die niet duidelijk is zal men switchen naar een kanaal waar het wel duidelijk meetbaar is - ook al is dat wellicht niet de beste beslissing omdat sommige kanalen gewoon niet zo makkelijk meetbaar zijn.'

Jeroen Verkroost - Persgroep: 'De mobiele advertentiemarkt is een moeilijk te duiden begrip maar een paar trends zijn duidelijk waarneembaar; de kleine huidige smalle banners op het startscherm gaan verdwijnen ten koste van grotere, meer impactvolle formaten die verschijnen bij het scrollen. Mobile gaat daarnaast ook meer ingezet worden voor bredere marketing initiatieven, ik verwacht daarbij veel van het gebruik van beacons en andere bluetooth low energy toepassingen die slim gebruik maken van de sensors van het apparaat, om een echte verbinding met de klant te maken... lees verder.

Nico Verspaget - Quadia: "Hoe ontwikkelt de advertentiemarkt zich in 2014? Deze vraag bekijk ik heel breed; wat is eigenlijk de advertentiemarkt? We zien dat content marketing, story telling en branded content worden toegepast via traditionele kanalen. Maar ook steeds vaker nemen merken het heft zelf, of gezamenlijk, in handen om hun relevantie voor de doelgroep aan te tonen. Vooral aan deze kant van de markt verwacht ik het komend jaar veel ontwikkelingen. Ik verwacht dat veel merken zelf uitgever zullen worden.

De mate waarin dit in 2014 ook echt substantiële vormen aan gaat nemen, is afhankelijk van het lef van de adverteerders... lees verder

Pieter Voogt - PauwR: 'Graag beperk me even tot de online advertentiemarkt, want dat is waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Al is de eerste ontwikkeling natuurlijk dat offline en online steeds meer naar elkaar toe gaan groeien. Wij zijn al bezig met de eerste campagnes op Connected TV's en digitale radio. Online advertising dus, maar via 'traditionele kanalen' als radio en TV. De tweede ontwikkeling sluit hierop aan, want steeds meer media zal via automated trading worden 'ingekocht'. Maar ik mag hopen dat dat een open deur is, dus niet nodig om daar lang bij stil te staan.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de advertentiebudgetten steeds meer gedivergeerd zullen worden. Ze vallen uiteen in steeds kleinere budgetten verspreid over verschillende kanalen. En ook over verschillende bureaus - zie ook mijn visie op de bureauontwikkeling in een eerder interview op MarketingTribune.nl. Maar aan de achterkant vindt juist weer convergentie plaats, want het aantal platforms waarmee die kleinere budgetten worden beheerd, is relatief klein. Een campagne kan zowel AdWords, retargeting, display, rich media als video bevatten - divergentie - maar aan de achterkant zouden deze kanalen allemaal via bijvoorbeeld Google kunnen worden ingeschoten. Google, Facebook en netwerken als AppNexus zullen derhalve een steeds groter stuk van de eveneens steeds groter wordende taart voor zich opeisen.'

Frieda Ulsamer de Waard - Doom&Dickson: 'Het mag allemaal wel wat brutaler! We komen uit een tijd waarin iedereen onzeker was en elk dubbeltje drie keer moest worden omgekeerd. In die tijd zitten we nog steeds, al voorspellen de grote economen betere tijden. Maar wat we erg geleerd hebben de afgelopen tijd is dat voorzichtigheid leidt tot geruststellend grijs. En daar zit niemand op te wachten. Geruststellend grijs valt niet op. Goeie reclame - advertenties zo u wilt - laten je opschrikken. Verstoren zelfs. Dat moet. Anders zien ze je niet. Laat 2014 in godsnaam het jaar worden van de brutaliteit. Van de initiatieven, van het onderscheidend vermogen... lees verder 

Martijn Standaart - NRC Media: "In 2014 gaan we met z'n allen nog groter en ondernemender denken. Dit in combinatie met een beter consumenten vertrouwen moet een positief effect kunnen gaan geven op de advertentie markt in 2014 al verwacht ik dit meer richting einde jaar. We moeten ook eerlijk zijn dat sommige mediumtypen nooit meer het niveau van advertentie inkomsten halen zoals in het verleden, is dat erg? Ach de wereld, de tijd en mediagebruik verandert, daar doen we weinig aan.

Elkaar als media exploitant waarderen en samenwerken in plaats van afbranden, een keer eens niet direct broek laten zakken met hoge percentages korting maar op inhoud de discussie aangaan. Ik heb zoveel cases meegemaakt waarin mediumtypen elkaar zo goed aanvullen en daardoor zorgen een nog beter resultaat voor de adverteerder en daar gaat het uiteindelijk om! En of mobiel nu nog harder groeit en nu echt substantiële budgetten gaat krijgen, of de TV budgetten  ook in 2014 gaan dalen? Wie het weet mag het zeggen, zorg er als exploitant alleen voor dat je er klaar voor bent om daar te zijn waar je gebruiker/lezer is..."

Erik Kessels - KesselsKramer: "De advertentiemarkt zit in een schizofrene fase. Er is veel onrust, onzekerheid en weinig kennis wat de beste manier is voor een bedrijf om te adverteren. Ik denk dat dit langzaam tot rust zal komen en de verschillende media meer z’n plek zullen vinden.'

.

Lodewijk van der Peet- BeyenMeyer: 'Mogen we even navelstaren? Vlak voordat ze na jaren watertrappelen eindelijk de kant denken te kunnen beetpakken zullen er nog veel bureaus, titels en organisaties verdwijnen. Veel internationale netwerkbureaus zijn eigenlijk al lang verzopen maar worden gefinancierd door international. Wellicht houden ze daar in 2014 eindelijk eens mee op. Uit mijn eigen kleine onderzoek blijkt dat 10% tot 20% van de lezers van Adformatie ervoor wil gaan betalen. Als Sijthoff er geen erezaak van maakt is Adformatie verdronken in 2014... lees verder

Herco Tibboel - SVBmedia: 'Op nieuwjaarsdag werd ik wakker met een blij gevoel. 2014 is begonnen en eindelijk wordt dat weer eens een jaar met een constructief groeiende advertentiemarkt. Constructief?! Nou een plusje van een paar procent zou al geweldig zijn. Dat betekent in ieder geval een positieve ommezwaai na jaren van kwakkelen, stagnatie en afname van bestedingen in de media.

Waar ik dat op baseer? Niet op harde cijfers. Eigenlijk puur op het wat positievere sentiment. Dat merk je aan alles om je heen... lees verder

Jelle Kolleman - Shoot2Share: 'Het komend jaar zetten de veranderingen vrolijk verder. Geen plotselinge revoluties, maar de trends die zijn ingezet maken wel meer vaart. Qua bureaurelaties zie ik dat adverteerders meer en meer onafhankelijk willen kunnen opereren van hun bureaus, wat natuurlijk goed bij deze tijd past. Wel moeten bureaus daar aan wennen en hun pitch overwegingen en investeringen in de hand weten te houden... lees verder

Peter Contant - GOOISCH en MAX Magzine: 'Voor print zal het er niet automatisch veel beter op worden, verwacht ik. Het is voor dit segment niet alleen een financieel/economische kwestie. Print heeft zichzelf in een passieve, afwachtende rol geplaatst en moet eerst eens uit die negatieve draai stappen. Dan pas kan er wat gebeuren. Print moet zichzelf weer belangrijk gaan maken en een gevoel van eigen waarde ontwikkelen.

De adverteerder moet weer gevoel krijgen bij wat print wezenlijjk kan betekenen en als medium wil doen. Dus printpartijen hebben naar de markt toe minimaal een inspanningsverplichting om uit te leggen waarom print net zoals radio, tv en digitaal nog steeds volledig meedoet. Uitgevers zullen daarnaast veel beter naar de wensen en verwachtingen van adverteerders moeten luisteren om een goede vertaalslag te maken. Ook van de bureaus mag meer deadkracht, creativiteit en inzicht verwacht worden dan het versturen van een faktuur namens de klant.'

Ruud Hendriks - Startupbootcamp: 'De economie trekt wat aan en dus ook de advertentiemarkt. Het eerste effect daarvan verwacht ik pas in het vierde kwartaal. Online blijft ook in 2014 daarvan als eerste profiteren. Print blijft een moeizaam verhaal. Radio en tv mogen blij zijn met elke minieme vorm van groei.'

.

Igor Milder - Talpa Connect: 'Hoe zal de advertentiemarkt zich in 2014 ontwikkelen? Het is maar hoe je die markt definieert. Als je hem definieert als de inspanning die merken gaan doen om echt in contact te komen met hun consument dan zie ik een enorme positieve ontwikkeling. Het gaat dan niet alleen om advertentie millimeters en grp’s maar om alles wat je kunt doen om echt in contact te komen en vooral te blijven... lees verder

Ton Schoonderbeek - Mindshare: 'Positief. Want in Nederland is weer eens een lichte stijging. Grote engines van Europa laten sterkere groei zien dus dat zal ons op langere termijn gaan helpen met groei in Nederland. Je ziet het geld meer verschuiven naar media die duidelijk de ROI kunnen laten zien.'

.

Arthur Hoogendijk - The Media Exchange: ''Voor het eerst sinds tijden ben ik daar optimistisch over. Volgens de analisten kan de AEX index weleens richting de 450 klimmen. Dit zal er mede toe leiden dat marketingplannen in 2014 weer volledig geëxecuteerd worden. En in combinatie met een sportjaar zie ik een beperkte stijging voor TV, Radio, Online en Mobiel. Op 'ons’ terrein automated trading, verwacht ik een verder toenemend belang, zowel binnen display advertising en sinds kort dus ook voor het medium radio.'

Jan Rijkenberg - BSUR: 'Ik laat het graag aan de media-experts over of het meer of minder TV/krant/radio/social media, of wat dan ook wordt. Wel is voor mij duidelijk dat, ook in 2014, de mix steeds meer gefragmenteerd wordt. En moet worden, willen we de consument blijven volgen. Embrace fragmentation! is dan ook al jaren een van de motto's van BSUR. Maar dat vraagt wel om steeds meer integratie vanuit één groot overkoepelend idee... lees verder

Eric Kramer - MEC: "De advertentiemarkt zit in een enorm spannende en dynamische fase. Er zijn veel verschillende manieren om je merk voor het voetlicht te brengen en veel veranderingen. Toch is er een aantal duidelijke trends zichtbaar. De grote thema’s zijn: grenzen in media vervagen, crossmediaal is cruciaal en social media  wordt massamedium. Wanneer kijk je TV en wanneer kijk je video content op een zelf gekozen tijdstip en device... lees verder

Lees ook deze fora:

Wat zijn de technische, creatieve en commerciële mogelijkheden van mobile advertising?

Hoe zal de synergie tussen tijdschriften, internet en televisie er bij Sanoma gaan uitzien?

Wat is het advies aan de nieuwe Sanoma CEO Peter de Mönnink?

Redactie Media

Nieuwsbrief

  • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
  • Inschrijven

Laatste reacties

Word abonnee en ontvang:

  • ✔ 16 keer per jaar MarketingTribune Magazine
  • ✔ Korting tot wel €100,- op events

  • MarketingTribune.nl/media houdt je dagelijks op de hoogte van het laatste medianieuws, met actualiteiten, trends, achtergronden en opinies over zowel de mediakanalen zelf als de strategieën om als marketeer meer bereik te genereren.
  • MarketingTribune: meer over marketing en merken