61% van de Nederlandse customermediabureaus verwacht een stijging in omzet komende 2 jaar

61% van de Nederlandse customermediabureaus verwacht een stijging in omzet komende 2 jaar
 • Content
 • 12 feb 2012 @ 16:58
 • 8684 x gelezen
 • Link
 • Suzanne de Bakker
  Suzanne de Bakker

  docent Master Corporate Communicatie
  Universiteit van Amsterdam
 • TrendsOnderzoek

86% van de organisaties/merken in NL besteedt de customer media uit aan externen, zoals customermediabureaus, eenmanszaken en freelancers. In dit blog de cijfers over bureaumedewerkers, bureau-omzet en inkomen en toekomstverwachtingen wat betreft budgetten.

Customer media geproduceerd in opdracht van

Van de deelnemende bureaus aan dit onderzoek maakt 88% customer-mediatitels in opdracht van organisaties/merken. De 12% die geen customer media maken zijn wellicht geen customer-mediabureaus maar bijvoorbeeld reclame- of marketingbureaus en zullen in dit blog verder niet meegenomen worden.

De customermediabureaus ontwikkelen en produceren gemiddeld 15,5 customermediatitels, variërend van een bureaus dat 1 titel maakt tot een bureau dat 47 titels maakt. Tabel 1 laat zien dat het gros van de deelnemende bureaus minder dan 15 titels in hun portefeuille hebben.

De responderende bureaus maken met name customer media voor commerciële organisaties (40%) en in mindere mate voor overheidsinstanties (22%) (zie tabel 2). Als we dit vergelijken met een onderzoek van De Bakker (2008) uit de 2007, dan zijn de percentages nu een stuk lager dan toen. Dit betekent dat de bureaus in dit onderzoek voor meer sectoren tegelijkertijd werkzaam zijn dan een paar jaar geleden.

Customermediamakers

De bureaus hebben in totaal gemiddeld 24 medewerkers in dienst, waarbij 57% vrouw is (zie tabel 3). Van die 24 medewerkers hebben 13,48 medewerkers als primaire taak het ontwikkelen van en/of werken voor customer media. Dit betekent dat 43% van de bureaumedewerkers zich niet primair met customer media bezighouden; dit zijn wellicht de ondersteunende medewerkers (zoals het secretariaat en financiële afdelingen) en het management of de directie.

Net als bij de customermediamakers in organisaties (zie het derde artikel in deze blogreeks) geldt dat bij de bureaus meer vrouwen dan mannen werkzaam zijn, en ook hier geldt dat de vrouwen (0,78) gemiddeld per persoon minder fte vervullen dan de mannen (0,84). Echter, hebben de customermediamakers in organisaties gemiddeld een aanstelling van 0,58 fte, bij de bureaus ligt dit een stuk hoger; hier hebben de professionals gemiddeld een aanstelling van 0,81 fte.

Hoeveel customermediamakers er in Nederland dan bij de bureaus werkzaam zijn is onmogelijk te berekenen. Dit heeft te maken met het feit dat we niet weten hoeveel customermediabureaus er in Nederland gevestigd zijn en dat niet alle bureaus die dergelijke media maken en ontwikkelen onder de noemer van customermediabureau ingeschreven staan, maar bijvoorbeeld onder tekstschrijver-, communicatie- of marketingbureau.

Bureau-omzet en inkomen

Niet alle bureaus lopen te koop met financiële gegevens. In onze enquête zijn deze vragen soms onbeantwoord gebleven. We hebben echter geen reden om te veronderstellen dat onderstaande gegevens geen goed inzicht bieden in het inkomen en omzet van de Nederlandse customermediabureaus.

Van de deelnemende organisaties/merken zegt 83% een structureel budget voor communicatie te hebben. Dit is een stijging ten opzichte van 2005, toen 47% van de organisaties aangaf een dergelijk budget te hebben.

Opvallend in tabel 4 is dat meer dan de helft van de responderende bureaus een gefactureerde omzet van meer dan een miljoen euro heeft en dat het bureau-inkomen van bijna 40% van de bureaus meer dan een miljoen euro bedraagt. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het gegeven dat de responderende bureaus vrij grote bureaus zijn, met gemiddeld 24 medewerkers in dienst. Slechts 12% van de deelnemende bureaus zijn eenmanszaken.

De bureaus zijn vrij optimistisch over de toekomst: 61% verwacht dat de omzet de komende twee jaar toeneemt. 10% verwacht dat de omzet minder wordt en de resterende 29% verwacht dat de omzet gelijk blijft. De bureaus denken deze omzetstijging voor een groot deel uit meer uitbestedingen te krijgen: zo denkt 36% dat organisaties/merken in de toekomst meer gaan uitbesteden en dus minder in huis te doen (zie tabel 5). Dit is opvallend want uit het vijfde blog uit deze reeks is gebleken dat de helft van de organisaties/merken verwacht dat de situatie van uitbesteding blijft zoals het nu is. En als er een verschuiving komt dan wordt die neerwaarts verwacht, want 39% van de organisaties/merken verwacht in de toekomst meer in huis te doen en minder uit te besteden.

Een eventuele stijgende omzet is vanuit dit perspectief dus niet toe te schrijven aan meer uitbesteden, maar wellicht aan hogere bedragen die door de bureaus in rekening worden gebracht voor de geleverde diensten. Ook ondanks dat insourcen de trend lijkt te zijn, verwachten de bureaus dat merken hierop terugkomen; het zelf ontwikkelen en maken van goede customer media is toch niet zo simpel en goedkoop als dat het lijkt.

70% van de uitgefactureerde omzet komt ten behoeve van de werkzaamheden voor printuitgaven en 30% is bestemd voor werkzaamheden voor online uitgaven. De bureaus verwachten wel een verschuiving de komende vier jaar in het voordeel van online uitgaven: 47% van de uitgefactureerde omzet zal daaraan ten goede komen en 53% zal voor de print uitgaven bestemd zijn.

Dit is het zesde artikel in de blogreeks over het Customer Media Trendonderzoek. Deze blog is gebaseerd op het vierde boek over relatiemedia: "Help ze willen vrienden worden. Actuele cijfers en bureauprofielen."

Suzanne de Bakker

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Laatste reacties

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 20 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

MarketingTribune Events

Whitepapers


 • MarketingTribune.nl/content geeft elke dag inzicht en duiding over de geïntegreerde inzet van (relevante) content voor het realiseren van duurzame klantrelaties (b2b en b2c). Content marketing is de bindende strategie om op het juiste moment met de juiste content op het juiste kanaal met een klant in contact te staan.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken