[interview Ondernemer 119] Antonie Reichling - Reichling Strategisch in Kwaliteit

 • Food-en-retail
 • 15 dec 2017 @ 00:01
 • Link
 • Redactie Food en Retail
  Redactie Food en Retail

  Redactie
  MarketingTribune
 • MarketingInnovatieInterview

MarketingTribune prolongeert de successerie 'Ondernemer van de Week'. Check de eerdere 118 interviews hieronder. Als Ondernemer 119 spreekt de redactie Food&Retail Antonie Reichling, oprichter van bureau Reichling Strategisch in Kwaliteit.

Behalve kwaliteitstrajecten optimaliseren bracht hij onlangs ook het bordspel 'De ProjectCheck' uit. 'De deur van kwaliteitsmanagement is wagenwijd opengezet voor marketeers.'

Met De ProjectCheck kan elk bedrijf op een simpele, leuke manier zijn processen en organisatie toetsen en verbeteren. Vanuit de marketinghoek is er veel belangstelling voor zijn bureau en voor het spel. Tijd voor een interview met Antonie.

1. Stel jezelf voor. Wat heb je zelf met marketing?
'Sinds 25 jaar begeleid ik strategie- en kwaliteitsmanagement projecten van een groot aantal organisaties, variërend van kleine ondernemingen via non-profit tot grote overheidsorganisaties, in Nederland en sinds 2004 ook internationaal. Ik ben een partner voor ondernemers, bestuurders en managers in het ontwikkelen van hun organisatie en de gestructureerde aanpak van problemen. Toen ik in 1992 begon als zzp-er, hanteerde ik de subtitel Marketing en Kwaliteitszorg. Marketing en kwaliteitszorg zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden sinds ik beide tegenkwam in mijn tijd bij de voorloper van Sanoma, VNU. Inmiddels mag die subtitel gewijzigd zijn in Strategisch in Kwaliteit, maar in mijn logo zit nog steeds de 5 verweven van de marketingmix voor diensten.'
2. Je brengt ook voor marketeers De ProjectCheck op de markt: kun je aangeven wat de geschiedenis en drijfveren zijn en waar dit evaluatie instrument om draait? 
'
Het viel mij en collega’s Tineke Jacobs en Bart Terlingen op dat evaluatie van projecten, met name op het niveau van het proces, vaak in het gedrang komt. Zo laten de projectbetrokkenen en hun organisaties een kans om te leren liggen. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te voeren, waarvan de meest voorkomende is dat men meent er geen tijd voor te hebben: het volgende project staat alweer in de startblokken. Als er wel tijd voor evalueren werd ingeruimd zagen we dat het leerzamer kon: de perspectieven van belangrijke stakeholders ontbraken en vaak werd vooral projectmanagementjargon gebezigd waardoor de evaluatie eigenlijk alleen door de ‘ingewijden’ was te begrijpen. Die situatie wilden wij doorbreken. Dat werd de ProjectCheck, een leuk en inspirerend middel om evaluaties leerzaam en dus zinvol te laten zijn. In maar 2,5 uur komen vertegenwoordigers van álle stakeholders samen zinvolle acties op het spoor waarmee zij direct aan de slag kunnen. En daarvoor hoeven ze niet eerst een cursus te doen, het instrument is in hun ‘eigen woorden’ geschreven.'

3. Heb je voor de positionering en lancering van De ProjectCheck samengewerkt met reclame- of PR-bureaus? En kun je iets vertellen over jullie marketing?
'
Nee, we hebben niet met een reclame- of PR-bureau samengewerkt. Was het ons om de verkoop van grote aantallen te doen geweest, dan hadden we dat zeker kunnen doen. Wij wilden er twee dingen mee bereiken: onze eigen klanten op een leuke en goede manier helpen te leren van hun projecten en zelf een goede reminder te hebben om top-of-mind te blijven in de concurrentieslag. Zo’n fraaie doos is weer eens wat anders dan een boek, nietwaar? De ProjectCheck is een product, maar voor ons vooral een marketing instrument.

4. Hoe hebben jullie dan wel De ProjectCheck gemarket?
'We krijgen natuurlijk respons op onze website www.deprojectcheck.nl, ik schrijf zelf met enige regelmaat een update op LinkedIn en Twitter, en dan moeten we het hebben van de mond-tot-mond reclame. Al met al heeft dat in ieder geval voor incidentele verkopen geresulteerd in zes landen (er is ook een Engelstalige versie beschikbaar www.theprojectcheck.com, red.). In de relatiemarketing is het effect veel groter, De ProjectCheck neemt een prominente plaats op de bureaus van onze relaties en helpt ons top-of-mind te blijven, ook als wij even niet in de uitvoering voor die relatie actief zijn.

5. Wat heeft de marketeer eraan of kan eraan hebben?
'
Marketingprojecten kennen vaak een groter aantal stakeholders, verspreid over een aantal organisaties, opdrachtgever, marketing bureau, productiebedrijf en wat dies meer zij. De relaties tussen die organisaties zijn over het algemeen langdurig, het is dus de moeite waard om de gezamenlijke uitvoering van projecten te optimaliseren. De ProjectCheck helpt om in dit proces niet bij de inhoud van het onderhanden of net afgesloten project te blijven hangen, maar juist naar het proces van projectmatig werken en het samenwerken te kijken. Daarbij verstevigt de marketeer die de gezamenlijke evaluatie met De ProjectCheck initieert en eventueel faciliteert, net zo goed de relatie.'

6. Kan er veel verbeteren aan project-processen binnen de marketing- en communicatiebranche, denk je?
'
Sorry, maar nu overvraag je mij. Vanuit mijn algemene ervaring met projectmatig werken in organisaties zou ik verwachten van wel, maar ik heb me niet specifiek met de marketing- en communicatiebranche beziggehouden.

7. Daarnaast hou je je bezig met kwaliteitscertificering en -optimalisering. Hoe zou een marketeer deze dienstverlening kunnen inpassen?
'Om in te zoomen op certificering; in 2015 is een nieuwe versie van de kwaliteitsmanagementsysteem-standaard ISO9001 ingevoerd. Met deze nieuwe versie werd een sprong gemaakt van exclusieve focus op procesbeheersing naar het resultaat telt, en een goed resultaat is afhankelijk van het kennen van en inspelen op je omgeving. Als auditor voor Certiked, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening, www.certiked.nl, bevraag ik mijn auditees nu over inventariseren van stakeholders en kennen van hun eisen, verwachtingen en issues. Ik praat nu over een brede externe analyse, en een vertaling in kansen en bedreigingen en maatregelen. Mijn auditees vertellen mij nu over de toegevoegde waarde en het imago van hun organisatie. Kwaliteitsmanagement is voor een goed deel synoniem met goede bedrijfsvoering geworden en de deur van kwaliteitsmanagement is wagenwijd opengezet voor marketeers.'


8. Hoe borgen jullie je eigen kwaliteit?
'Tsja, "jullie" bestond alleen in de context van De ProjectCheck, het was een tijdelijke netwerkorganisatie om een product te realiseren. Natuurlijk onderhouden we nog gezamenlijk de website en handelen we de bestellingen af, maar verder is eenieder met het eigen werk bezig, en dat werk is kennisintensieve dienstverlening. Onze kwaliteit borgen wij door ons eigen programma uitvoeren van levenslang leren, bijvoorbeeld met intervisie, nieuwe inzichten bestuderen, en – last but not least – de uitdaging opzoeken. De mogelijkheid van persoonscertificatie met daaraan gekoppelde PE-punten verplichting, is nog geen usance in de kwaliteit- en strategiewereld in Nederland. Dat is anders voor de consultancy, daar kun je opgaan voor het Certified Management Consultant (CMC, red.) -lidmaatschap van de Orde van organisatieadviseurs (Ooa).

In de uitvoering geldt in dit vak dat een groot deel van goede kwaliteit staat of valt met de goede eerste intake. Meer en meer formuleren organisaties een behoorlijke concrete vraag voor een bijvoorbeeld een training, maar is het probleem achter die vraag verschillende functies verwijderd van de vraagsteller. De uitdaging is om voorbij de vraagstellers te komen, en de beslissers en, nog beter, de mensen met het probleem te spreken te krijgen. En je af te vragen of je de opdracht wel wil aannemen als dat niet lukt. Een tweede manier van kwaliteitsborging is feedback vragen op je presteren, zowel tijdens als achteraf. De klant kan die feedback geven, maar ik heb zelf ook het geluk met een ook zelfstandig ondernemende eerstelijnspsychologe getrouwd te zijn. De eettafel biedt zo ruime mogelijkheden voor het bespreken van hobbels en dilemma’s in het functioneren.'

9. Tenslotte: hoe gaan jullie verder?  Wat zijn de lopende zaken?
'Als gezegd, het driemanschap was een tijdelijke projectorganisatie. Niettemin, er is belangstelling om De ProjectCheck in meer talen te vertalen, bijvoorbeeld Frans en Italiaans, en op Europees niveau aan te bieden als onderdeel van een opleidingspakket, al dan niet in-company. Als daarvoor geïnvesteerd moet worden, dan zullen we binnen ons netwerk moeten beslissen of dat een gezamenlijke investering wordt, of dat een van ons dat doet. Gelukkig staan we erg soepel tegenover ons intellectuele eigendom, we hebben genoten en veel geleerd van ons gezamenlijke ontwikkelproces, en daarin zit de voornaamste winst.'

10. Nog ander nieuws over Reichling Strategisch in kwaliteit te melden?
'
Om verschillende redenen heb ik mijn leukste werk – het over een lange periode partneren met een organisatie – enige tijd op een laag pitje gezet, maar inmiddels ga ik ook daar weer vol tegenaan. Het is een inspirerende marketinguitdaging om die partnerschappen op te zoeken en weer deel uit te laten maken van mijn praktijk. Een praktijk waarin scenarioplanning, contextanalyse, visievorming, en imago-onderzoek veel voorkomende onderwerpen zijn. 1 januari 2018 ben ik 25 jaar zelfstandig zonder personeel. Dat moet gemarkeerd worden. Hoe, dat moet ik nog uitwerken, maar dat De ProjectCheck daar een belangrijke rol in zal spelen, staat buiten kijf.'

11. Tenslotte, waar is het spel te bestellen?
'
De ProjectCheck kan besteld worden op de Nederlandse of Engelstalige sites www.deprojectcheck.nl en www.theprojectcheck.com. Of stuur even een mailtje naar info@reichling.nl, dan stuur ik het leaflet op.' 

Voor eerdere hoogvliegers uit deze serie, zie de 118 linkjes hieronder. 

tekst: Peter van Woensel Kooy 


Meer info over Antonie Reichling, check hier.

Impressie van Reichlings spel 'ProjectCheck'

Antonie Reichling 
Eerdere hoogvliegers uit deze serie

118. [interview Ondernemer 118] Jacinta Bokma&Joyce Pherai-  CookingToday.nl

117. [interview Ondernemer 117] Sven Dirkzwager - general manager MyCOOKS

116. [interview Ondernemer 116] Hubrecht Duijker - wijnschrijver

115. [interview Ondernemer 115]  Frans Story - algemeen directeur Van Boxtel hoorwinkels

114. [[interview Ondernemer 114] Olivier Wegloop - cmo gevogeltebedrijf Kipster

113. [[interview Ondernemer 113] Cor Jansen - oprichter en cmo Kooc kant-en-klaar

112. [interview Ondernemer 112] Olaf Ouwerkerk - bedenker van Rotterdammertjes 

111. [interview Ondernemer 111] Marijke de Laat en Joris Landa - Bouillon Brothers

110. [interview Ondernemer 110] Jaco Pieper - oprichter en marketeer Koupe ijs

109. [interview Ondernemer 109] Sophie Heldens - country manager reBuy

108. [interview Ondernemer 108] Jochem Snels - oprichter / eigenaar Another Cookie 

107. [interview Ondernemer 107] Leendert Mulder - event expert Cannes en Cambodja

106 [interview Ondernemer 106] Henrietta Morrison - oprichter Lily’s Kitchen petfood

105. [interview Ondernemer 105] Sander van Bladel - marketeer Lesara agile retail

104. [interview Ondernemer 104] Jurryt van Arend, marketeer Doniger Fashion Group

103. [interview Ondernemer 103] Jaap Korteweg - oprichter De Vegetarische Slager

102. [interview Ondernemer 102] J.W. Kaldenbach& Edo Dijksterhuis - Bierrevolutie

101. [interview Ondernemer 101] Mark Vletter - oprichter telecomaanbieder Voys100. [Ondernemer van de Week] Bénine Bijleveld - Benines Kitchen foodblog

99. [Ondernemer van de Week] Martijn Suister - Quandoo restaurantreserverings-portal

98. [Ondernemer van de Week] Marjolein in 't Veld - fashionbrand Marjolein Elisabeth

97. [Ondernemer van de week] Esther Weissman - Esthers Cookery

96. [Ondernemer van de Week] Margreet Leppink en Santje Kramer - app Rambler 

95. [Ondernemer van de Week] Tijno Verkerke - Brand Activation manager 24Kitchen

94. [Ondernemer van de Week] Sarah Smit - oprichter Stina Woods 

93. [Ondernemer van de Week] Erik van de Langemheen - oneQ smart outdoor cooking 

92. [Ondernemer van de Week] Elant Wijtman - marketeer Oedipus Brewing 

91. [Ondernemer van de Week] Marjan Reitsma - hoofd marcom Koninklijke Auping

90. [Ondernemer van de Week] Freek Padberg - mede oprichter Grapedistrict

89. [Ondernemer van de Week] Bernd Damme - oprichter juwelenhuis House of Eléonore

88. [Ondernemer van de Week] Hannah Vreugdenhil - food delivery service DoorMeal

87. [Ondernemer van de Week] Pieter Teekens - oprichter Beef & Burgers en Friet Fjieuw

86. [Ondernemer van de Week] Laurens Claassens - mede oprichter V2C Dutch Dry Gin85. [Ondernemer van de Week] Olaf van Rijn - Choco Taste Box

84. [Ondernemer van de Week] Enzo Kleijn - initiator streetfoodfestival Yummya

83. [Ondernemer van de Week] Remko Hol en Olivier Nipshagen - Olijck worsten

82. [Ondernemer van de Week] Rob van Rozendaal - The Music Marketeers

81.[Ondernemer van de Week] Kevin de Roos - eigenaar en bedenker Tante Nel Rotterdam

80. [Ondernemer van de Week]  Marieke van Beijnum en Willemijn van Dijk - Borrelplateau

79. [Ondernemer van de Week] Alec Boswijk - oprichter Alchemist Garden en CvE

78. [Ondernemer van de Week] Van der Will, De Vries en Bakhtiar - oprichters Jajem 

77. [Ondernemer van de Week] Maarten van den Biggelaar - oprichter Manyguide 

76. [Ondernemer van de Week] Iris Weges - consultant Female Health Company

75. [Ondernemer van de Week] Clara de Nijs - dga en founder Clara's Champagnes 

74. [Ondernemer van de Week] Sebastian Brokmann - co-founder Fruitful Office

73. [Ondernemer van de Week] Saira Mamadeus - drijvende kracht Hennep Burger

72. [Ondernemer van de Week] Mark Boekraad - mede-oprichter ShirtsofHolland  

71. [Ondernemer van de Week] Merel Wildschut en Jamie van Zijl - De Groene Meisjes 

70. [Ondernemer van de Week] Marij Peeters en Theo Peeters - Het Raadhuys

69. [Ondernemer van de Week]  Kitty Smeeten& Th. de Groen - Hands Off My Chocolate

68. [Ondernemer van de week] Caroline Glasbergen - oprichter 'Fitshe' female sportshakes

67. [Ondernemer van de Week] Roy Liezen - marcom expert Afosto retail systemen 

66. [Ondernemer van de week] Yves Viegen - marketeer Foodtube 

65.[Ondernemer van de Week]  Jop van de Graaf - oprichter SLA restaurants 

64. [Ondernemer van de Week] Christian Clerx - oprichter online cityportals CityZapper

63. [Ondernemer van de Week] Daniëlle Duit & M. Lauret - bierbrouwerij Duits&Lauret 

62. [Ondernemer van de Week] Lennard ter Hall - oprichter Slow Escargots 

61. [Ondernemer van de Week] Stefan vd Ven, Patric Brinkman & Ton Verhoeven - Exota

60. [Ondernemer van de Week] Carin Frijters en Femke Cuijpers - bedenkers RetailTheater

59. [Ondernemer van de week] Herbert en Yvonne Nijland - kaas Landgoed Kaamps

58. [Ondernemer van de Week] Gretske de Jong - winkelmanager bij Scheltema57. [Ondernemer van de Week] Yvonne Roos - uitvaartbegeleider Charon 

56. [Ondernemer van de Week] Ingmar Berkhout - drijvende kracht Digusti

55. [Ondernemer van de Week] Steven van Dorp - oprichter en vlogger InDePaskamer.nl

54. [Ondernemer van de week] Wendy van Mourik -  eigenaar van De Paarse Keizerin

53. [Ondernemer van de Week] Huub van de Lang - oprichter Bandit Diervoeding 

52. [Ondernemer van de Week] Caroline van der Lande en Nikki Wiesman - de Buurtboer

51. [Ondernemer van de Week]  Dennis van Essen - oprichter Taza Chocolate 

50. [Ondernemer van de Week]  Matijn Wijn en Juliëtte de Wilde -  Oestercompagnie 

49. [Ondernemer van de Week] Eline van de Ven - sales manager Pavino Sgroppino

48. [Ondernemer van de Week] Lisette Kreischer - oprichter The Dutch Weed Burger

47. [Ondernemer van de Week] Peter Duijvestijn - Ovengedroogde Hollandse Tomenades

46. [Ondernemer van de Week] Jaap van Oort - strategy director Digitas bouwer Vertu

45. [Ondernemer van de Week] Nynke ten Napel - founder Store for Brands

44. [Ondernemer van de Week]  Michel Wildenborg - directeur HEKS’NKAAS

43. [Ondernemer van de Week] Djemilah Dalhuisen - media en content ING retail42. [Ondernemer van de Week]  Saskia de Knegt  - oprichter Worlds of Opportunities

41. [Ondernemer van de week] Frederike Versloot - manager communicatie ICS 

40. [Ondernemers van de Week] Linda Hartman&Brigitte van der Loo - Koffiejuffrouw

39. [Ondernemer van de Week] May-Britt Mobach - hoofdredacteur Amayzine.com

38. [Ondernemer van de Week] Rogier Leopold en Diederik van Gelder - Bilder&De Clercq

37. [Ondernemer van de Week] - Rob van Holstein - projectleider the Dutcheese

36. [Ondernemer van de Week] Abdelaziz Aouragh - founder en ceo El Asira cosmetica 

35. [Ondernemer van de Week] Bob Vrisekoop - managing director bij VMM Concepts

34. [Ondernemer van de Week] Kim Harmsen - marketing director SuperTrash

33. [Ondernemer van de week] Remko Been - manager omnichannel & marketing Storelink 

32. [Ondernemer van de Week ] Kaji But - directeur Sea Palace31. [Ondernemer van de Week] Hein Raijmakers - marketing directeur Riedel

30. [Ondernemer van de Week] Rik Vegter - DGA Greendaddy

29. [Ondernemer van de Week] Kirstin Hanssen en Fidessa D. van Leeuwen - Zoete Zin

28. [Ondernemer van de Week] Jan Kienhuis - Vondelpark Vrienden / ceo Epiphany

27. [Ondernemer van de Week] Jochem Keune - marketeer Urban Cacao

26. [Ondernemer van de Week] Vincent Blokland - brandmanager Holy Soda en Sourcy

25. [Ondernemer van de Week] Marjanne Manders - manager marcom Mojo Concerts

24. [Ondernemer van de Week] Arne Altmann & Hubert Nieuwendijk - Le Pain Quotidien

23. [Ondernemer van de Week] Hans Balmaekers - marketeer Cafe Style

22. [Ondernemer van de week] Maud van Alphen - brand manager Union 

21. [Ondernemer van de Week] Thomas Gribnau - portfolio director FrieslandCampina

20. [Ondernemer van de Week] Maurice Kroon - co founder Yippie!19. [Ondernemer van de Week]  Jeroen Stirnberg - marketing manager Ferrero

18. [Ondernemer van de week] Reinier Steures - marketingstrateeg Brusco wijn

17. [Ondernemer van de Week] Jerome Orlemans – E-commerce manager O'Neill

16. [Ondernemer van de Week] Evelien Emondts en Merel Groenenboom - Kiyoko lipbalm

15. [Ondernemer van de week] Merijn Everaarts- cmo Dopper drinkflessen

14. [Ondernemer van de Week] Sascha Tulp - DGA Anti-models

13. [Ondernemer van de week] Niels Verhoeven - NBD manager Blogmij

12. [Ondernemer van de Week] Gina Provó Kluit – oprichter Ffrash

11. [Ondernemer van de Week] Riens Meijer – schrijver

10. [Ondernemer van de Week] Marcel Joosten - directeur M&I Ad van Geloven (Mora)

9. [Ondernemer van de Week] Rogier van Camp - DGA Leapp

8. [Ondernemer van de week] Gerlof Bouma - directeuir Engelsma Wijnia Autogroep

7. [Ondernemer van de week] Robbert de Jong – cmo Looije Tomaten

6. [Ondernemer van de Week] Rutger Anema – marketeer Allerhande

5. [Ondernemer van de Week] Kris Boon - oprichter Yixx.nl

4. [Ondernemer van de week] Sander Renkema - maker Ei love you campagne

3. [Ondernemer van de Week] Masha Kodden - CMO bij DTG

2. [Ondernemer van de Week] Tessa van Breugel – marketeer Doritos

1. [Ondernemer van de Week] Stephan Tieleman - founder en CEO 'fashioncheque'
Ook een keer schitteren in deze serie? Als marketeer/entepreneur zelf iets moois ondernomen? Collega voordragen? Stuur een mail met een relevante nieuwsaanleiding naar peter@marketingtribune.nl

 

Redactie Food en Retail

Laatste reacties

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 16 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

MarketingTribune | Vacatures

Dé plek voor een nieuwe stap in je carrière! Ontvang nieuwe relevante vacatures direct in je inbox:

 

Job Alert

Partners:

Brand Builders
ChannelUp
Young Perfect

 • MarketingTribune.nl/food-en-retail is het toonaangevende informatieplatform voor en over retail in Nederland. Nieuws, meningen, achtergronden, trends op het gebied van detailhandel en e-commerce? Geen professional in retail kan zonder.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken