[marketeer 179] Michelle Rienks - manager FSM&C bij Univé

[marketeer 179] Michelle Rienks - manager FSM&C bij Univé
 • Food-en-retail
 • 14 jul 2023 @ 08:35
 • Link
 • Peter van Woensel Kooy
  Peter van Woensel Kooy

  senior redacteur, merk-expert
  MarketingTribune
 • CampagnesMarketing

In alweer deel 179 van onze successerie [marketeer] spreken we deze week de manager Formule Strategie Merk & Communicatie bij Univé Michelle Rienks. Zij bekleedde eerder marketingfuncties bij ondermeer Coca-Cola, Rotero Group en Rodenstock en deelt nu haar insights voor de nieuwe Univé-campagne. 'Merk-onderscheid en groei van ons ledenaantal is het doel.'

Stel jezelf graag voor, wat heb je met marketing?
'Ik ben Michelle Rienks, Manager Formule Strategie Merk & Communicatie bij Univé. Mijn achtergrond omvat opleidingen in International Business & Marketing, Cultuur, Organisatie en Management, en Corporate Antropologie. Tijdens mijn studie Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit heb ik me gespecialiseerd in het nu zeer actuele thema van diversiteit, in relatie tot marketing; voor mijn afstudeeropdracht bij Coca-Cola Enterprises Nederland BV heb ik onderzocht hoe etnomarketing en 'diversity' marketing in reclamecampagnes van de frisdrankfabrikant zich verhielden tot haar HR-diversiteitsbeleid.
Gedurende mijn carrière heb ik in diverse marketingfuncties gewerkt voor Coca-Cola, Rotero Group en Rodenstock Benelux. Hier heb ik mijn kennis en ervaring op het gebied van marketing verder ontwikkeld. Later verschoof mijn focus naar strategie, programmamanagement, organisatieverandering en merkpositionering, disciplines die nu een belangrijke rol spelen in mijn huidige positie als Manager Formule Strategie Merk & Communicatie bij Univé. Sinds 2022 ben ik in deze rol verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de organisatie, het Univé-merk en de communicatie, zowel intern als extern. Mijn brede achtergrond en een team van enthousiaste en deskundige professionals helpen me hierbij om tot effectieve strategieën te komen, waarmee we Univé samen naar nieuwe hoogten kunnen brengen en ons merk verder kunnen versterken.'

Hoe belandde je bij Univé?
'Na een boeiende periode voor organisaties met aandeelhouders te hebben gewerkt, belandde ik in 2015 bij Univé, waar ik ben begonnen als propositie- en programmamanager. Na vervolgens vanaf 2019 een rol als Manager Formule en Strategie te hebben vervuld, werk ik hier sinds 2022 in de rol van Manager Formule Strategie Merk & Communicatie. Wat me vooral aansprak en nog steeds aanspreekt is het type organisatie dat Univé is. Een coöperatie zonder winstoogmerk, waarvan de organisatiecultuur een sterk menselijk karakter heeft. Bovendien waardeer ik de ruimte die ik hier krijg om samen met mijn team echt te bouwen in een organisatie. Ik krijg energie van het ontwikkelen van een visie en een strategie met een bedrijfsbrede doorvertaling, die landelijk impact hebben op Univé’s organisatie en merk.

Onze recente merkcampagne is daar een mooi voorbeeld van. Hiermee hebben we - in samenwerking met Mary Hoogerbrugge van De Positioneerders - een strategische basis gecreëerd en onze merkpositionering verdiept. We wilden de organisatiestrategie laten aansluiten bij de positionering van het merk Univé. Onze ambitie was om de coöperatie op een moderne, optimistische en prikkelende manier te herintroduceren en Univé nadrukkelijk te presenteren als een sociale en optimistische organisatie die zich richt op het welzijn van haar leden in het bijzonder en de maatschappij in het algemeen. Om dat beeld goed over te brengen hebben we samen met onze bureaupartner Dept gekozen voor Ottilie Maters, een jonge regisseur die dankzij een sterke documentaire achtergrond goed aanvoelt hoe onze merkcommercial moest worden vormgegeven.

Als een van de ambassadeurs van diversiteit en inclusie binnen Univé, vond ik het belangrijk dat onze merkcampagne deze waarden goed overbrengt. Univé is een ledenorganisatie waar iedereen welkom is. In de scènes maken we gebruik van echte voorbeelden, van initiatieven die we in samenwerking met onze Regionale Univé's en partners hebben opgezet. Bijvoorbeeld de ondersteuning van het G-basketbalteam door Univé Supporter van Sport en onze strategische partner Fonds Gehandicapten Sport. Op deze manier sluiten we aan bij onze identiteit, het sterke menselijke karakter van ons merk dat we voelbaar willen maken voor onze leden.'

Waarin onderscheidt Univé zich?
'Ook al is Univé een financiële dienstverlener, het gaat om mensen, om verbinding en om betrokkenheid. We staan klaar voor elkaar en streven ernaar om een verschil te maken in het leven van onze leden en de gemeenschap waarin we leven. Daarin geven vier zaken op een onderscheidende manier de doorslag:

 • Onze coöperatieve achtergrond
  Bij Univé draait alles om onze leden. We zijn een coöperatie die voor en door leden is opgericht. Dat betekent dat we er zijn om hun belangen te dienen, in plaats van te streven naar winst voor aandeelhouders. Ons doel is om zekerheid te bieden en de lokale gemeenschap te ondersteunen. We zijn er voor elkaar, omdat we samen sterker staan.
 • Onze mentaliteit
  Bij Univé geloven we in eerlijkheid, oprechtheid en transparantie. We geven onze leden advies op een menselijke en begrijpelijke manier, met betrouwbaarheid als kernwaarde. Omdat we geen winstoogmerk hebben, kunnen onze adviseurs zich volledig richten op de belangen van onze leden. Soms gaan we zelfs buiten de gebruikelijke grenzen van dekkingen en voorwaarden, omdat we echt aan hun kant staan en willen zorgen voor passende oplossingen.
 • Onze persoonlijke benadering
  Bij Univé begrijpen we dat onze leden verschillende behoeften en voorkeuren hebben. Daarom bieden we een divers aanbod aan diensten en kanalen om aan die behoeften tegemoet te komen. Onze adviseurs geven persoonlijk advies, we hebben lokale winkels waar leden altijd welkom zijn en we maken gebruik van onlinekanalen om ook digitaal persoonlijk advies te geven. Zo zorgen we ervoor dat we flexibel zijn en altijd klaarstaan voor onze leden.
 • Onze producten en diensten
  Bij Univé willen we leed en schade voorkomen, risico's beperken en alles wat overblijft verzekeren. We bieden advies en bemiddeling op het gebied van verzekeringen en brengen mensen samen om risico's te verkleinen - dat is waar een coöperatie om draait. Met onze producten, diensten en advies tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding willen we onze leden zekerheid bieden op het gebied van wonen, mobiliteit, zorg, reizen, zakelijk en nog veel meer.

Wat was de insight voor deze nieuwe campagne?
'Belangrijk voor je merkpositionering en dus keuzes in een merkcampagne is voeling houden met wat er speelt bij doelgroepen en in hun omgeving. En vaststellen hoe je je daar als merk toe verhoudt. Wat we bijvoorbeeld zien is een groeiend wantrouwen tegen verzekeraars en negatieve associaties met financiële dienstverleners. Mensen verlangen naar betrouwbaarheid en willen niet behandeld worden als een nummer. Het vertrouwen in grotere instituties, waaronder ook de politiek, is laag. Het ligt daardoor voor de hand dat mensen steeds meer veiligheid en geborgenheid zoeken bij lokale verbanden. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat liberalisering en individualisering op zijn einde loopt en juist het collectief steeds belangrijker wordt om de problemen van deze tijd op te lossen. Als reactie op de doorgeslagen individualisering zien we een groeiende behoefte aan samenwerking en gemeenschapszin. Mensen verlangen naar een menselijke maat en een economie die dichtbij is. Dit heeft geleid tot een heropleving van coöperatieve en sociale structuren.

Het zijn ontwikkelingen die onzekerheid geven bij onze doelgroepen, die intussen bovendien geconfronteerd worden met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, cybercriminaliteit, gezondheid en welzijn, wat hun gevoel van zekerheid verder beïnvloedt. Wie helpt hen als het er echt op aankomt? Om relevant te blijven en zelfs te groeien, is het cruciaal dat we deze ontwikkelingen en behoeften erkennen en erop inspelen. Dat vraagt het beschikbaar maken van relevante en gerichte producten, diensten, adviezen en initiatieven die tegemoetkomen aan de verlangens van onze doelgroepen. Door betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht en onze coöperatieve aanpak centraal te stellen kunnen we ons onderscheiden en een sterke positie innemen in de markt. Onze merkcommercial is daarin een belangrijk middel, waarmee we hebben geprobeerd om dit in 30 seconden zo treffend mogelijk te vatten.'

En wat bedoel je precies met ‘winst’ in dit verband?
'Als coöperatie zonder winstoogmerk is alles wat we doen gericht op het belang van onze leden en hun leefomgeving, en niet op winstmaximalisatie. Maar wanneer we onverwacht minder schade noteren, maken we soms onbedoeld toch winst. In plaats van die winst uit te keren aan aandeelhouders, vloeit deze terug in het voordeel van onze leden en de maatschappij. We noemen dat "Winst waar jij blij van wordt". Deze winst drukken we uit in individuele en maatschappelijke meerwaarde, die tot uiting komt in onder meer onze ondersteuning van onder meer buurtprojecten, veiligheidsinitiatieven en gemeenschapsactiviteiten. Dit doen we bijvoorbeeld als Supporter van Sport, als sponsor van onder meer Fonds Gehandicaptensport en Jantje Beton, maar ook via de Regionale Univé’s die lokale projecten in hun werkgebieden ondersteunen. Daarnaast kent Univé een eigen Buurtfonds, dat met financiering helpt om burgerinitiatieven die in het belang zijn van een betere buurt van de grond te krijgen. Een mooi voorbeeld van de manier waarop we deze laatste slagkracht geven is de winstteruggave die in 2021 plaatsvond: nadat Univé Schade als gevolg van corona en de reis- en contactbeperkingen die toen golden een opmerkelijk lage schadelast noteerde, werd maar liefst €1M beschikbaar gesteld voor Buurtfonds-initiatieven.

Bij Univé gaat het niet alleen om verzekeringen, maar om het realiseren van zekerheid en het bijdragen aan het welzijn van onze leden en de maatschappij als geheel. Je vindt bij ons geen afstandelijke commerciële instelling, maar een betrokken en optimistische organisatie die zich inzet voor een betere wereld, een fijnere en veiliger buurt en het welzijn van haar leden. En dat is wat we met onze merkcampagne willen overbrengen.'

Hoe wordt de campagne uitgerold?
'Onze campagne, 'Winst waar je blij van wordt', is meer dan alleen een commercial. Het is een 360 graden campagne die de essentie van Univé communiceert en ons onderscheidt van commerciële financiële dienstverleners. Samen met ons creatieve partner Dept en regisseur Ottilie Maters hebben we een verhaal gecreëerd dat laat zien hoe de winst die Univé maakt ten goede komt aan de buurt. We willen concrete voorbeelden delen van lokale initiatieven die onze buurt fijner en veiliger maken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en onze boodschap zichtbaar te maken, zetten we verschillende mediakanalen in. Denk aan tv, (digitale) radio, online video, display op social media. Op die manier willen we de aandacht vestigen op de positieve impact die we als coöperatie hebben op de samenleving.

Onze merkcampagne bestaat uit twee flights. De eerste flight vindt plaats in juni/juli en heeft als doel een krachtige introductie te realiseren. We willen mensen enthousiasmeren en betrekken bij onze boodschap. De tweede flight vindt plaats in oktober en dient tevens als opmaat naar onze zorgcampagne.'

Wat zijn jullie marketingdoelen voor het komend jaar?
'Het hoofddoel van deze campagne is het vergroten van de bekendheid en positieve perceptie van het merk Univé. De recent gestarte campagne dient als een merkcampagne die ons in staat stelt om onze marketingactiviteiten en -communicatie op elkaar af te stemmen. De vergrote aantrekkingskracht die dit tot gevolg heeft zal uiteindelijk bijdragen aan de groei van het aantal leden van Univé.

Een belangrijk aspect van deze merkcampagne is het streven naar een jaarlijkse groei in spontane merkbekendheid. Dit betekent dat we willen dat steeds meer mensen Univé herkennen en kunnen noemen, zelfs zonder dat ze daarnaar gevraagd worden. We willen ons merk stevig verankeren in het bewustzijn van consumenten.

Daarnaast streven we naar een toename in merkoverweging en merkvoorkeur bij consumenten wanneer ze een keuze maken tussen Univé en andere merken in de verzekeringssector. We willen dat Univé gezien wordt als een aantrekkelijk alternatief, dankzij de zekerheid die we bieden als coöperatie zonder winstoogmerk en onze herkenbare dienstverlening. Het feit dat we onze regionale betrokkenheid en coöperatieve grondslag benadrukken, zal een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van de keuze van consumenten. Kortom, met deze merkcampagne streven we naar een grotere merkbekendheid, een hogere merkoverweging en een sterkere merkvoorkeur voor Univé. Dit zal positieve effecten hebben voor de groei van ons ledenaantal die we voor ogen hebben, terwijl we ons onderscheiden van andere spelers in de verzekeringssector.'

Nog ander nieuws dat je wilt delen?
'Een actuele en voor ons belangrijke ontwikkeling die ik hier zou willen noemen, is de stabilisatie van de energiemarkt. In 2020 zijn we gestart met een unieke propositie voor onze zakelijke leden met asbesthoudende bedrijfspanden in de agrarische sector. Met Duurzame Zekerheid saneren we kosteloos in de sanering van hun asbestdak en installeren we aansluitend een zonnedak. De zonne-energie die dit dak opwekt bieden we vervolgens aan particuliere leden aan.

In het voorjaar van 2022 zijn we gestart met het aanbieden van deze duurzame, eerlijke en regionaal opgewekte "Energie van de Boer", in samenwerking met Greenchoice. Vanwege de energiecrisis die zich niet veel later liet voelen had deze dienst een moeilijke start, zoals geen enkele partij consumenten lage prijzen of langlopende contracten kon beloven. Na de stabilisatie van de energieprijzen hebben we Energie van de Boer nieuw leven kunnen inblazen en kunnen we onze leden weer contracten tot twee jaar aanbieden met een vast en aantrekkelijk tarief, waarmee we aansluiten op de zekerheid die we onze leden willen bieden.'

tekst: Peter van Woensel Kooy
fotografie: Imka Westerhuis

Meer info over de campagne 'Winst waar je blij van wordt' staat hier. Bekijk de film in het venster hieronder.
|

Voor de 178 interviews met eerdere hoogvliegers uit deze serie, scroll naar de linkjes hieronder.


Michelle Rienks - manager FSM&C bij Univé

Beeld uit de nieuwe campagne
Credits
bureau: Dept
strategie: Edith Janson, Jan Govaert
creatie: Nils Taildeman, Thomas Reinhold, Stan Severin, André Dammers
account: Sanne-Fleur Frencken, Rozenel Bier
agency producer: Nikki Haighton
director: Ottilie Maters
production company: Halal


Over Univé
'Dit merk staat sinds 1794 voor de zekerheid van samen. Juist nu risico’s onvoorspelbaarder worden, is Univé de helpende hand op je schouder. Als coöperatie zonder winstoogmerk helpen we onze 1,7 miljoen leden met het voorkomen van schade en beperken van risico’s. Met onze omnichannelstrategie en vanuit onze kantoren in Assen en Zwolle staan we met 3.000 collega’s elke dag voor iedereen klaar. Samen maken we risico’s beheersbaar met goede en begrijpelijke producten. Maar ook met handige diensten voor gezinnen én ondernemers. Samen kun je alles aan. Dát is de zekerheid van Univé. Lees meer op www.unive.nl.'
(bron: Univé)


De 178 eerdere interviews uit deze serie
178. [marketeer 178] Florence van Haastrecht en Zoe van Helvoirt - BeeGrateful
177. [marketeer 177] Pascal Beeren- eigenaar van sterrenrestaurant De Bokkedoorns
176. [marketeer 176] Jeroen Verdenius- marketingmanager Vermaat Groep
175. [marketeer 175] Mieke van Vugt - bedenker van foodmerk OaYeah
174. [marketeer 174] Max Blom - medeoprichter kitesurfmerk Mystic
173. [marketeer 173] Raymond Wolf en Fritjof Terlingen - Wolf rijbewijsshop
172. [marketeer 172] Valentine van der Lande - 'Cereal Entrepreneur' Oot Granola
171. [marketeer 171] Cis Nijenhuis: co-founder van Witlof Skincare
170. [marketeer 170] Saskia Schuit - new business developer Waterdrop
169. [marketeer 169] Susan Houben - Head of Marketing van SodaStream
168. [marketeer 168] Raoul Nijlhof - oprichter en marketeer Luggage Care
167. [marketeer 167] Janina Jahns - marketeer bij Diageo
166. [marketeer 166] Olaf Ouwerkerk en Youri van Slingerland van Happy Trails
165. [marketeer 165] Bob Verlaat - marketeer Super73 e-bikes
164. [marketeer 164] Samantha Sowirono - co marketeer Klarna
163. [marketeer 163] Bing van der Lande - merkenbouwer Object Embassy
162. [marketeer 162] Julie Munneke - founder van Tiny Library
161. [marketeer 161] Janne van den Tweel - marketing coördinator QWIC
160. [marketeer 160] Esmée Clewits - oprichter YourDesq
159. [marketeer 159] Evelien de Vries - oprichter van MDV Europe
158. [marketeer 158] Andrea van Nieuwenhuizen - Head of Marketing Stox Energy Socks
157. [marketeer 157] Lindsay van der Looij - merkbewaarder van Bloy Institute
156. [marketeer 156] Celine Lokhorst - marketing manager Kamera Express
155. [Marketeer 155] Hans van der Eerden van De Raad van Buiten
154. [Marketeer 154] Coen de Kovel - cmo webshop Pluck
153. [Marketeer 153] Double Dutch sisters
152. [Marketeer 152] Fleur Runhardt en Roos Lindhout van House of Treats
151. [Marketeer 151] Jacqueline Seton-Jacobs (Seton’s Bakery) 
150. [Marketeer 150] Lena Cobelens van lounge- en sleepwear merk Le Olive
149. [Marketeer 149] Phil Vonk: 'Auto.nl is een lifehack'
148. [Marketeer 148] Ramon Beuk - chef, leraar en ondernemer over Wayooh
147. [Marketeer 147] Nathalie van den Hombergh over Own Your Space
146. [Marketeer 146] Bibi Janus van Juicebrothers
145. [Marketeer 145] Anna de Lanoy Meijer en Nina Poot over Anna + Nina
144. [Marketeer 144] Ella Fortuin koppelt personalities aan merken met Brands Connected
143. [Marketeer 143] Celapp Media scoort met b2b apps
142. [Marketeer 142] Pauline Cousseau: chief marketing officer oogmerk Polette  
141. [Marketeer 141] CMO Mick van Ettinger van The LiveKindly Collective
140. [interview marketeer 140] Iris Spronk over Webscraping Amsterdam
139. [interview Marketeer 139] Jasmijn Rijcken over marketingschip Eureka
138. [interview Marketeer 138] Felice Uiterwijk van Fairtrade Original over jackfruit
137. [interview Marketeer 137] Mark de Lange, ceo en founder van Ace & Tate
136. [interview Marketeer 136] Milo Borghans - Blyck Leckerneyen
135. [interview Marketeer 135] Bernadette Kooijman - startup No Fairytales
134. [interview Marketeer 134] Martijn Roordink, CEO en co-founder van Spaces
133. [interview Marketeer 133] Willem Kors & Marleen de Haan - marketeers Poeder Pret
132. [interview Marketeer 132] Olaf van Gerwen - oprichter Chuck Studios
131. [interview Marketeer 131] Miriam Mieras, Neeltje en Bob - Employity Recruitment
130. [interview Marketeer 130] Edward Hissink - cmo Fresh-R
129. [interview marketeer 129] Ron Beckers - oprichter Joe Merino
128. [interview Marketeer 128] Thomas Gesink- cmo bij Stadsbrouwerij De Prael
127. [interview Marketeer 127] Michiel Reinoud - managing director MBRC en Charity Gifts
126. [interview Marketeer 126]  Renée Cohen - Stromma Nederland
125. [interview Marketeer 125] Arjen van den Hof - eigenaar Vondel Hotels
124. [interview Marketeer 124]  Jos van Mil - bedenker Tommies en md Greenco
123. [interview Marketeer 123] Sandra Alvarez - foodinfluencer en kookboekschrijver
122. [interview Marketeer 122] Jeroen de Bos - commercial director Mepal
121. [interview Marketeer 121] Joseph Constanty - marketing director NIU
120. [interview Ondernemer 120] Stefaan Mouradian en Steven Boelens - Baunat juwelen
119. [interview Ondernemer 119] Antonie Reichling - Reichling Strategisch in Kwaliteit
118. [interview Ondernemer 118] Jacinta Bokma en Joyce Pherai van CookingToday.nl
117. [interview Ondernemer 117] Sven Dirkzwager - general manager MyCOOKS
116. [interview Ondernemer 116] Hubrecht Duijker - wijnschrijver
115. [interview Ondernemer 115]  Frans Story - directeur Van Boxtel hoorwinkels
114. [[interview Ondernemer 114] Olivier Wegloop - cmo gevogeltebedrijf Kipster
113. [[interview Ondernemer 113] Cor Jansen - oprichter en cmo Kooc kant-en-klaar
112. [interview Ondernemer 112] Olaf Ouwerkerk - bedenker van Rotterdammertjes 
111. [interview Ondernemer 111] Marijke de Laat en Joris Landa - Bouillon Brothers
110. [interview Ondernemer 110] Jaco Pieper - oprichter en marketeer Koupe ijs
109. [interview Ondernemer 109] Sophie Heldens - country manager reBuy
108. [interview Ondernemer 108] Jochem Snels - oprichter / eigenaar Another Cookie 
107. [interview Ondernemer 107] Leendert Mulder - event expert Cannes en Cambodja
106 [interview Ondernemer 106] Henrietta Morrison - oprichter Lily’s Kitchen petfood
105. [interview Ondernemer 105] Sander van Bladel - marketeer Lesara agile retail
104. [interview Ondernemer 104] Jurryt van Arend, marketeer Doniger Fashion Group
103. [interview Ondernemer 103] Jaap Korteweg - oprichter De Vegetarische Slager
102. [interview Ondernemer 102] J.W. Kaldenbach& Edo Dijksterhuis - Bierrevolutie
101. [interview Ondernemer 101] Mark Vletter - oprichter telecomaanbieder Voys
100. [Ondernemer van de Week] Bénine Bijleveld - Benines Kitchen foodblog
99. [Ondernemer van de Week] Martijn Suister - Quandoo restaurantreserverings-portal
98. [Ondernemer van de Week] Marjolein in 't Veld - fashionbrand Marjolein Elisabeth
97. [Ondernemer van de week] Esther Weissman - Esthers Cookery
96. [Ondernemer van de Week] Margreet Leppink en Santje Kramer - app Rambler 
95. [Ondernemer van de Week] Tijno Verkerke - Brand Activation manager 24Kitchen
94. [Ondernemer van de Week] Sarah Smit - oprichter Stina Woods 
93. [Ondernemer van de Week] Erik van de Langemheen - oneQ smart outdoor cooking 
92. [Ondernemer van de Week] Elant Wijtman - marketeer Oedipus Brewing 
91. [Ondernemer van de Week] Marjan Reitsma - hoofd marcom Koninklijke Auping
90. [Ondernemer van de Week] Freek Padberg - mede oprichter Grapedistrict
89. [Ondernemer van de Week] Bernd Damme - oprichter juwelenhuis House of Eléonore
88. [Ondernemer van de Week] Hannah Vreugdenhil - food delivery service DoorMeal
87. [Ondernemer van de Week] Pieter Teekens - oprichter Beef & Burgers en Friet Fjieuw
86. [Ondernemer van de Week] Laurens Claassens - mede oprichter V2C Dutch Dry Gin
85. [Ondernemer van de Week] Olaf van Rijn - Choco Taste Box
84. [Ondernemer van de Week] Enzo Kleijn - initiator streetfoodfestival Yummya
83. [Ondernemer van de Week] Remko Hol en Olivier Nipshagen - Olijck worsten
82. [Ondernemer van de Week] Rob van Rozendaal - The Music Marketeers
81.[Ondernemer van de Week] Kevin de Roos - dga en bedenker Tante Nel Rotterdam
80. [Ondernemer van de Week]  Marieke van Beijnum en Willemijn van Dijk - Borrelplateau
79. [Ondernemer van de Week] Alec Boswijk - oprichter Alchemist Garden en CvE
78. [Ondernemer van de Week] Van der Will, De Vries en Bakhtiar - oprichters Jajem 
77. [Ondernemer van de Week] Maarten van den Biggelaar - oprichter Manyguide 
76. [Ondernemer van de Week] Iris Weges - consultant Female Health Company
75. [Ondernemer van de Week] Clara de Nijs - dga en founder Clara's Champagnes 
74. [Ondernemer van de Week] Sebastian Brokmann - co-founder Fruitful Office
73. [Ondernemer van de Week] Saira Mamadeus - drijvende kracht Hennep Burger
72. [Ondernemer van de Week] Mark Boekraad - mede-oprichter ShirtsofHolland  
71. [Ondernemer van de Week] Merel Wildschut en Jamie van Zijl - De Groene Meisjes 
70. [Ondernemer van de Week] Marij Peeters en Theo Peeters - Het Raadhuys
69. [Ondernemer van de Week]  Kitty Smeeten& Th. de Groen - Hands Off My Chocolate
68. [Ondernemer van de week] Caroline Glasbergen - 'Fitshe' female sportshakes
67. [Ondernemer van de Week] Roy Liezen - marcom expert Afosto retail systemen 
66. [Ondernemer van de week] Yves Viegen - marketeer Foodtube 
65.[Ondernemer van de Week]  Jop van de Graaf - oprichter SLA restaurants 
64. [Ondernemer van de Week] Christian Clerx - oprichter online cityportals CityZapper
63. [Ondernemer van de Week] Daniëlle Duit & M. Lauret - bierbrouwerij Duits&Lauret 
62. [Ondernemer van de Week] Lennard ter Hall - oprichter Slow Escargots 
61. [Ondernemer van de Week] Stefan vd Ven, Patric Brinkman & Ton Verhoeven - Exota
60. [Ondernemer van de Week] Carin Frijters en Femke Cuijpers - RetailTheater
59. [Ondernemer van de week] Herbert en Yvonne Nijland - kaas Landgoed Kaamps
58. [Ondernemer van de Week] Gretske de Jong - winkelmanager bij Scheltema
57. [Ondernemer van de Week] Yvonne Roos - uitvaartbegeleider Charon 
56. [Ondernemer van de Week] Ingmar Berkhout - drijvende kracht Digusti
55. [Ondernemer van de Week] Steven van Dorp - oprichter en vlogger InDePaskamer.nl
54. [Ondernemer van de week] Wendy van Mourik -  eigenaar van De Paarse Keizerin
53. [Ondernemer van de Week] Huub van de Lang - oprichter Bandit Diervoeding 
52. [Ondernemer van de Week] Caroline van der Lande en Nikki Wiesman - de Buurtboer
51. [Ondernemer van de Week]  Dennis van Essen - oprichter Taza Chocolate 
50. [Ondernemer van de Week]  Matijn Wijn en Juliëtte de Wilde -  Oestercompagnie 
49. [Ondernemer van de Week] Eline van de Ven - sales manager Pavino Sgroppino
48. [Ondernemer van de Week] Lisette Kreischer - oprichter The Dutch Weed Burger
47. [Ondernemer van de Week] Peter Duijvestijn - Ovengedroogde Hollandse Tomenades
46. [Ondernemer van de Week] Jaap van Oort - strategy director Digitas bouwer Vertu
45. [Ondernemer van de Week] Nynke ten Napel - founder Store for Brands
44. [Ondernemer van de Week]  Michel Wildenborg - directeur HEKS’NKAAS
43. [Ondernemer van de Week] Djemilah Dalhuisen - media en content ING retail
42. [Ondernemer van de Week]  Saskia de Knegt  - oprichter Worlds of Opportunities
41. [Ondernemer van de week] Frederike Versloot - manager communicatie ICS 
40. [Ondernemers van de Week] Linda Hartman&Brigitte van der Loo - Koffiejuffrouw
39. [Ondernemer van de Week] May-Britt Mobach - hoofdredacteur Amayzine.com
38. [Ondernemer van de Week] Rogier Leopold en Diederik van Gelder - Bilder&De Clercq
37. [Ondernemer van de Week] - Rob van Holstein - projectleider the Dutcheese
36. [Ondernemer van de Week] Abdelaziz Aouragh - founder en ceo El Asira cosmetica 
35. [Ondernemer van de Week] Bob Vrisekoop - managing director bij VMM Concepts
34. [Ondernemer van de Week] Kim Harmsen - marketing director SuperTrash
33. [Ondernemer van de week] Remko Been - omnichannel & marketing Storelink 
32. [Ondernemer van de Week ] Kaji But - directeur Sea Palace
31. [Ondernemer van de Week] Hein Raijmakers - marketing directeur Riedel
30. [Ondernemer van de Week] Rik Vegter - DGA Greendaddy
29. [Ondernemer van de Week] Kirstin Hanssen en Fidessa D. van Leeuwen - Zoete Zin
28. [Ondernemer van de Week] Jan Kienhuis - Vondelpark Vrienden / ceo Epiphany
27. [Ondernemer van de Week] Jochem Keune - marketeer Urban Cacao
26. [Ondernemer van de Week] Vincent Blokland - brandmanager Holy Soda en Sourcy
25. [Ondernemer van de Week] Marjanne Manders - manager marcom Mojo Concerts
24. [Ondernemer van de Week] Arne Altmann & Hubert Nieuwendijk - Le Pain Quotidien
23. [Ondernemer van de Week] Hans Balmaekers - marketeer Cafe Style
22. [Ondernemer van de week] Maud van Alphen - brand manager Union 
21. [Ondernemer van de Week] Thomas Gribnau - portfolio director FrieslandCampina
20. [Ondernemer van de Week] Maurice Kroon - co founder Yippie!
19. [Ondernemer van de Week]  Jeroen Stirnberg - marketing manager Ferrero
18. [Ondernemer van de week] Reinier Steures - marketingstrateeg Brusco wijn
17. [Ondernemer van de Week] Jerome Orlemans – E-commerce manager O'Neill
16. [Ondernemer van de Week] Evelien Emondts en Merel Groenenboom - Kiyoko lipbalm
15. [Ondernemer van de week] Merijn Everaarts- cmo Dopper drinkflessen
14. [Ondernemer van de Week] Sascha Tulp - DGA Anti-models
13. [Ondernemer van de week] Niels Verhoeven - NBD manager Blogmij
12. [Ondernemer van de Week] Gina Provó Kluit – oprichter Ffrash
11. [Ondernemer van de Week] Riens Meijer – schrijver
10. [Ondernemer van de Week] Marcel Joosten - directeur M&I Ad van Geloven (Mora)
9. [Ondernemer van de Week] Rogier van Camp - DGA Leapp
8. [Ondernemer van de week] Gerlof Bouma - directeuir Engelsma Wijnia Autogroep
7. [Ondernemer van de week] Robbert de Jong – cmo Looije Tomaten
6. [Ondernemer van de Week] Rutger Anema – marketeer Allerhande
5. [Ondernemer van de Week] Kris Boon - oprichter Yixx.nl
4. [Ondernemer van de week] Sander Renkema - maker Ei love you campagne
3. [Ondernemer van de Week] Masha Kodden - CMO bij DTG
2. [Ondernemer van de Week] Tessa van Breugel – marketeer Doritos
1. [Ondernemer van de Week] Stephan Tieleman - founder en CEO 'fashioncheq

 Peter van Woensel Kooy

Laatste reacties

Nieuwsbrief

 • Mis niets! Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.
 • Inschrijven

Word abonnee en ontvang:

 • ✔ 16 keer per jaar MarketingTribune Magazine
 • ✔ Korting tot wel €100,- op events

MarketingTribune | Vacatures

Dé plek voor een nieuwe stap in je carrière! Ontvang nieuwe relevante vacatures direct in je inbox:

 

Job Alert

Partners:

Brand Builders
ChannelUp
Young Perfect

 • MarketingTribune.nl/food-en-retail is het toonaangevende informatieplatform voor en over retail in Nederland. Nieuws, meningen, achtergronden, trends op het gebied van detailhandel en e-commerce? Geen professional in retail kan zonder.
 • MarketingTribune: meer over marketing en merken